Actueel Nieuws

Fondsenwerving interieur nieuwe kerk

Posted 20/03/2018 By mgteska

Zoals in het openingsartikel van de speciale Kerkmare vermeldt, staan we met zijn allen voor de uitdaging om met elkaar als parochie € 100.000,-  bijeen te krijgen!

Op 1 maart heeft de nieuwe actie reeds  € 55.000.- opgebracht.

Laten we duidelijk zijn: we hebben u nodig om straks te kunnen genieten van een fraaie inrichting.
Daarom doen we een beroep op u om weer mee te doen aan onze nieuwe € 250,- actie.

Lees verder

Klokken luiden de Kerkbalans in

Posted 18/01/2017 By mgteska

Aankomende zaterdag 21 januari 2017 start de actie Kerkbalans. Deze landelijk actie wordt gestart met een recordpoging door van meer dan 100 kerken de klok te laten luiden. Doel van de Kerkbalans is om zo veel mogelijk geld op te halen om alle activiteiten in de kerken te bekostigen. Dit doen we met de kerken samen.

 
In de Lichtboog beginnen we zaterdag om 12:15 uur met koffie. Er is een woord van de pastoor en de dominee en zij gaan samen om 13:00 uur de actie inluiden. Ook het carillon wordt bespeeld rond de tijd van het officiële inluiden.
 
 

Vervolg € 250,= actie nieuwe r.k. kerk

Posted 14/11/2015 By mgteska

 

In 2012 heeft het parochiebestuur een succesvolle actie ingezet om geld in te zamelen voor de bouw van een nieuwe kerk. Deze actie heeft inmiddels geresulteerd in een opbrengst van meer dan € 120.000,–. Wij zijn iedereen die hieraan heeft bijgedragen zeer dankbaar. Het succes van deze actie heeft ook duidelijk gemaakt dat er in onze parochie ruim draagvlak bestaat voor de nieuwe kerk. En daar zijn we zeer blij mee. De € 250,– actie loopt nu af. Gezien het succes hiervan, heeft het parochiebestuur het besluit genomen dit een vervolg te geven. Daarmee stelt het bestuur de parochianen die tot nu toe jaarlijks een periodieke schenking doen in de gelegenheid dit te continueren. Ook parochianen die toen niet en mogelijk nu wel hieraan mee kunnen en willen doen worden hiermee in de gelegenheid gesteld om in te stappen. Dat zelfde geldt voor mensen die na 2012 deel uit zijn gaan maken van onze parochiegemeenschap. De nieuwe actie gaat in op 1 januari 2016. We hopen wederom op uw steun teneinde medio 2018 elkaar te kunnen ontmoeten in de nieuwe r-k. kerk. In de folder (links) vindt u de informatie over deze nieuwe actie. U kunt uw bijdrage aan deze actie doen middels een periodieke schenking en is dan aftrekbaar van de belasting.
De uitleg en formulieren vindt u op de pagina kerkbijdrage