Actueel Nieuws

Fotowedstrijd Kerkbalans

Posted 14/11/2018 By mgteska

De kerk door jouw ogen. Wat is jouw kerkfoto van het jaar?

Wat zie jij voor je als je aan de kerk denkt?

Kerken zijn bepalend voor ons land. Het zijn de kerktorens die al van ver verklappen waar het hart van een dorp of stad is. Het zijn de harten van mensen die van de kerk een levende gemeenschap maken. Vanuit het geloof in Gods liefde: ontmoeting, inspiratie, zorg voor elkaar, feesten en levensgebeurtenissen, cultuur, omzien en betrokkenheid. In de kerk gebeurt het!

De kerk door jouw ogen

Wat spreekt jou zo aan in de kerk? Laat het zien door mee te doen aan de fotowedstrijd van Actie Kerkbalans. Maak een foto waarop je laat zien wat de kerk voor jou zo waardevol maakt. Iets dat je ontroert, even stil maakt, in beweging zet, of doet lachen.
Maak de foto zoals jij ‘m het liefst maakt: snel met je telefoon of professioneel met je spiegelreflex camera.

Fotowedstrijd Kerkbalans

De kerk door jouw ogen. Wat is jouw kerkfoto van het jaar?

Wat zie jij voor je als je aan de kerk denkt?

Kerken zijn bepalend voor ons land. Het zijn de kerktorens die al van ver verklappen waar het hart van een dorp of stad is. Het zijn de harten van mensen die van de kerk een levende gemeenschap maken. Vanuit het geloof in Gods liefde: ontmoeting, inspiratie, zorg voor elkaar, feesten en levensgebeurtenissen, cultuur, omzien en betrokkenheid. In de kerk gebeurt het!

De kerk door jouw ogen

Wat spreekt jou zo aan in de kerk? Laat het zien door mee te doen aan de fotowedstrijd van Actie Kerkbalans. Maak een foto waarop je laat zien wat de kerk voor jou zo waardevol maakt. Iets dat je ontroert, even stil maakt, in beweging zet, of doet lachen.
Maak de foto zoals jij ‘m het liefst maakt: snel met je telefoon of professioneel met je spiegelreflex camera.

 

Drie thema’s

Dit jaar hebben we drie thema’s waarvoor je een foto kunt insturen. Wat zie jij als je aan één van deze thema’s denkt?

 • Vieringen op zondag als uiting van het geloof
 • Onderlinge betrokkenheid in de kerk: omzien naar elkaar
 • De missionaire en/of diaconale aanwezigheid van de kerk in dorp of stad

Maak kans op een masterclass fotografie

Stuur je foto in en ding mee naar de Kerkblik-award. Uit alle inzendingen kiest de jury per categorie één winnend beeld. Winnaars krijgen bovendien een inspirerende masterclass fotografie van juryvoorzitter Ramon Mangold. In 2016 won hij Nederlands bekendste fotoprijs: Zilveren camera, voor zijn serie over bisschop De Korte.
De prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens de landelijke perspresentatie van de Actie Kerkbalans op vrijdag 18 januari 2019.

Goed om te weten

 • Je kunt meedoen in drie categorieën:
1. Vieringen op zondag als uiting van de geloof
2. Onderlinge betrokkenheid in de kerk als vorm van omzien naar elkaar
3. De missionaire en/of diaconale aanwezigheid van de kerk in dorp of stad
 
 • Je kunt maximaal met 1 foto meedoen.
 • Je foto wordt beoordeeld door een vakjury. Daarnaast is er ook een publieksprijs.
 • De jury kiest per categorie één winnende foto.
 • Heb je al een mooie ‘kerkfoto’ liggen? Het insturen van een bestaande foto mag ook, als je ‘m maar zelf gemaakt hebt.
 

Hoe doe je mee?

 • Stuur je foto naar info@kerkbalans.nl, o.v.v. naam, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, kerk waar je naartoe gaat, categorie waaraan je meedoet en een kort fotobijschrift.
 • Kies als bestandsnaam de categorie waarin je meedoet (vieringen, betrokkenheid of aanwezigheid) en je eigen naam.
 • Per persoon kun je 1 foto insturen.
 • Je bestand mag maximaal 10 MB zijn (niet versturen via Wetransfer)
 • Inzenden kan tot en met 14 december 2018.
Lees ook de voorwaarden voor deze wedstrijd: zo moet je in ieder geval lid zijn van een van de drie organiserende kerkgenootschappen van Kerkbalans, en stem je in met het gebruik van jouw foto voor Kerkbalansdoeleinden door je plaatselijke parochie of gemeente en door het landelijke campagneteam van Kerkbalans. Kerkbalans is de gezamenlijke, jaarlijkse geldwerfactie van de Rooms-Katholiek Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk.
 

Actie: Samen tegen Armoede

Posted 14/11/2018 By mgteska

Aanstaand weekend (17 en 18 november 2018) houden we als PCI het Charitasweekend met in de beide Eucharistievieringen aandacht voor de charitas in onze parochie op verschillende manieren. Wereldwijd roept Paus Franciscus ons op speciaal dat weekeinde (de zondag valt op de Tweede Werelddag van de Armen) aandacht te geven aan het vraagstuk van armoede rondom ons en ons te bezinnen op wat wij in onze kerk daaraan kunnen doen. In onze parochie geven we gehoor aan die oproep door het diaconale werk en de PCI extra onder de aandacht te brengen. Een stukje bewustwording binnen de kerkelijke gemeenschap over armoede in ons land en in Almere is belangrijk; het gaat de hele kerkgemeenschap aan.
Wat gaan we doen?
Behalve dat de vieringen in de Lichtboog in het teken staan van diaconie, starten we als PCI ook de fundrasing actie “Charitas in Balans” . In de weken ervoor krijgt u een brief in de bus met de oproep te doneren voor het goede werk dat alle diaconale werkgroepen in onze regio doen. Ook in de vieringen zal er gecollecteerd worden voor het diaconale werkveld.
Het spreekt voor zich, dat het geld aangewend wordt voor alle activiteiten die door of namens de PCI gedaan worden, zoals hulp voor het Voedsel- en Witgoedloket (van de VLA), het Maatjesproject voor thuisloze en in te burgeren jongeren en het Noodfonds, maar ook voor de MOV-groep (Missie, Ontwikkeling, Vrede) en het Zuster Corliesfonds.
Dus van harte aanbevolen die actie, namens alle hulpbehoevenden!!

Artikel in Nederlands Dagblad

Posted 11/10/2018 By mgteska

“Deze katholieke kerk barst uit haar voegen”.

Vandaag is in het Nederland Dagblad een artikel geplaatst over de Sint Bonifatius parochie in Almere. U kunt het artikel lezen met deze link

Pastor Raymond Maas: Een nieuwe start.

Posted 15/09/2018 By mgteska

 

Het was zaterdagmiddag 1 september toen ik in een gloednieuwe winkel in Almere Buiten onwel werd en in elkaar zakte. De eigenaresse van deze winkel belde 112 en ik werd met sirenes en zwaailicht afgevoerd naar ziekenhuis Ter Gooi in Blaricum. Het ambulancepersoneel vermoedde dat ik een hartinfarct had. Na enkele testen en vele uren wachten leek dit niet het geval te zijn en mocht ik naar huis.
Ik was net een kwartiertje thuis – het zal rond 23.00 uur zijn geweest – toen de telefoon ging. Het ziekenhuis. Men had toch nog maar eens naar het hartfilmpje van eerder die dag uit de ambulance gekeken en toen pas gezien dat mijn hart ernstige haperingen vertoonde die een acute hartstilstand tot gevolg gehad zou kunnen hebben.

 

Inmiddels was de zondag aangebroken en opnieuw kreeg ik een aantal onderzoeken. Het resultaat hiervan werd tijdens een speciaal ingelaste vergadering van de cardiologen op maandagmorgen besproken. Het aanbrengen van een pacemaker werd dringend noodzakelijk geacht. Nog diezelfde maandagmiddag om 15.00 uur werd ik geopereerd.
Ik moet er maar niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als mij dit thuis was overkomen.
De volgende ochtend werden er weer allerlei onderzoeken gedaan, scan, röntgenfoto’s, et cetera. Het was allemaal goed, de artsen waren dik tevreden, dus aan het begin van de middag op dinsdag 4 september mocht ik het ziekenhuis verlaten.
Na een paar uurtjes thuis, dacht ik wel weer een sigaretje te kunnen opsteken, de eerste sinds die bewuste zaterdag. Maar al na een paar trekjes werd ik behoorlijk duizelig. Ik heb de sigaret direct uitgemaakt. En nu heb ik besloten om meteen definitief met roken te stoppen!!

 

Mij werd medegedeeld dat de ambulance al onderweg was en zo landde ik ’s avonds laat weer in het ziekenhuis, maar nu in het Flevoziekenhuis in Almere.
Ik wil jullie heel graag laten weten hoe ontzettend ontroerd en dankbaar ik ben met de vele steunbetuigingen die ik via facebook heb mogen ontvangen. Niet alleen uit Almere en Zeewolde, maar uit het hele land: uit Alkmaar, Amersfoort, Espel, Den Haag, Hengelo, Harderwijk, zelfs uit Duitsland en nog heel veel meer. Ja, het is geweldig.
Ook veel prachtige kaarten heb ik mogen ontvangen en ik heb deze een plekje gegeven aan de wand. Mijn huiskamer lijkt wel een bloemenwinkel. Het is fantastisch om te ervaren hoevelen van u met mij hebben meegeleefd.
Langzaam maar zeker gaat het elke dag een beetje beter.
Vooral alle steunbetuigingen na mijn aankondiging te stoppen met roken is een echte stimulans om nu door te zetten. Nogmaals heel heel veel dank.
Tot snel.

Opgenomen in Actualiteit, Parochieinfo

MARIALOF IN OKTOBERMAAND – ROZENKRANSMAAND

Posted 15/09/2018 By mgteska

Almere Stad:
Elke donderdagavond in oktober is er weer het traditionele Marialof in De Lichtboog. De vieringen beginnen om 19.15 uur en duren tot circa 20.00 uur. Drie kwartier Maria loven en eren door het bidden van de rozenkrans en het aanbidden van het Allerheiligste in de monstrans. Maria had immers tegen Bernadette gezegd dat we het Allerheiligste moeten aanbidden. Vandaar dat er elke dag in Lourdes een sacramentsprocessie is, die wordt afgesloten met een plechtig Lof in de ondergrondse H. Pius X-basiliek. Deze traditie zetten wij hier op bescheiden wijze voort. We zingen een aantal gregoriaanse liederen en sluiten de plechtigheid af met de zegen met het Allerheiligste.

Almere Buiten:
Elke woensdagavond in oktober zijn ook dit jaar weer Mariavieringen in het restaurant van het verzorgingshuis Buitenhaeghe. De vieringen beginnen om 19.30 uur. Oktober is van oudsher bekend als de rozenkransmaand, dus staat uiteraard in deze maand en in deze vieringen de rozenkrans centraal.
Elke woensdagavond staan we stil bij een van de serie geheimen van de rozenkrans, waardoor gedurende deze maand alle geheimen aan bod zullen komen.
Het spreekt vanzelf dat u allen, wie u ook bent en waar u ook vandaan komt, op een of meerdere avonden in oktober van harte welkom bent.

Pastor Maas opgenomen in ziekenhuis

Posted 03/09/2018 By mgteska

‘Zaterdagmiddag 1 september is pastor Raymond Maas onwel geworden tijdens het boodschappen doen. Hij is vervolgens per ambulance naar het Tergooi-ziekenhuis in Blaricum gebracht. Daar konden ze aanvankelijk niets vinden en stuurden pastor Maas weer naar huis. Maar amper thuis gekomen werd hij door het Flevoziekenhuis gebeld dat hij zich toch weer even moest melden. Er bleek toch wel degelijk een probleem te zijn met zijn hart. Na onderzoek is besloten dat pastor Maas een pacemaker krijgt. Deze pacemaker wordt op maandagmiddag 3 september operatief ingebracht. Als het goed gaat mag pastor Maas dan weer op dinsdagmiddag naar huis. Bidden wij voor zijn voorspoedige herstel.

Met vriendelijke groet,

Pastoor Sandor Koppers

Bezoek depot kunstwerk Strawinsky

Posted 08/07/2018 By mgteska

Donderdag 6 juni 2018 zijn wij in het depot onze aanwinst wezen bekijken o.a. om samen met restaurateurs de werken te inspecteren. De schade lijkt gelukkig mee te vallen. Op de foto’s zie je het paneel van respectievelijk ‘De verheerlijking op de berg Tabor’, het ‘Laat de kinderen tot Mij komen’ en ‘De doop van Jezus in de Jordaan’. De panelen zijn opgeslagen in houten boxen en zullen na enkele kleine restauraties aan de wanden van de nieuwe St. Bonifatiuskerk te Almere worden bevestigd.

Zie ook de Facebook-pagina van Pastoor Sandor Koppers.

 

  

Overdracht Kunstwerk nieuwe kerk

Posted 05/07/2018 By mgteska

Overdracht kunstwerk Strawinsky is een feit. De St. Bonifatiusparochie is de trotse eigenaar van een schitterend religieus kunstwerk.

Zie Foto uit het bericht van Pastor Koppers

Fragmenten van de 72 meter lange wandschildering afkomstig van de St. Willibrordkerk in Almelo voorstellende het Laatste Avondmaal. In reëel formaat is de schildering circa 1,20 meter hoog. Tal van taferelen uit het openbaar leven van Christus zijn door Theodore Strawinsky in 1968 op de wanden van bovengenoemde kerk aangebracht. Via een ingewikkeld procedé zijn deze afbeeldingen op linnen doek gezet en zullen de wanden van de nieuwe St. Bonifatiuskerk in Almere sieren. Een geweldige aanwinst voor onze nog jonge parochie.

17 juni 2018 Heilig Vormsel

Posted 22/06/2018 By mgteska

Op zondag 17 juni 2018 hebben 12 jongeren het Heilig Vormsel ontvangen van monseigneur J.G.M. van Burgsteden sss. Voorganger van de viering was pastoor Sandor Koppers en had het thema “Geloven in vriendschap”. Deze jongeren hebben 3 jaar lang in huislijke kring, onder leiding van Yvonne de Vos, meindert en Katinka Sterrenberg, zich voorbereid op het Vormsel. De viering werd muzikaal verzorgt door het jongerenkoor Luminoso  o.l.v. Gera de Vries. Hartelijke felicitaties voor alle vormelingen en hun families.

meimaand – Mariamaand

Posted 22/04/2018 By mgteska

Vieringen in Almere Stad
Locatie:  Kerkcentrum de Lichtboog, Klokkeluiderstraat 10
De aanvangstijd : 19.15 uur.
Voorganger: Pastoor Sander Koppers.

Donderdag   3 mei – Marialof met Uitstelling van het Allerheiligste
Donderdag 10 mei – Marialof met Uitstelling van het Allerheiligste
Donderdag 17 mei – Marialof met Uitstelling van het Allerheiligste
Donderdag 24 mei – Mariagebed
Donderdag 31 mei – Mariagebed

Vieringen in Almere Buiten
Locatie:  Zorgcentrum Buitenhaeghe, Atheneplantsoen 1.
De aanvangstijd : 19.30 uur.
Voorganger: Pastor Raymond Maas.

Woensdag   2 mei – Maria, moeder van de vrede.
Woensdag   9 mei – Maria, moeder van de hoop
Woensdag 16 mei – Maria, moeder van de bedroefden
Woensdag 23 mei – Maria, zetel van wijsheid
Woensdag 30 mei – Maria, steun en toeverlaat

Mede namens onze werkgroep: Lucia Ruehling, Helmi Maton, Renate van Opstal en Selma Boot, hoop ik u op een of meer van deze avonden te mogen begroeten.
Het spreekt vanzelf dat iedereen hierbij van harte welkom is, ook als u niet in Almere Buiten woont.
Bij deze wil ik ook het Zorgcentrum Buitenhaeghe en het Leger des Heils hartelijk danken voor de gastvrijheid op deze avonden.