Actueel Nieuws

Eerste paal beschilderd

Posted 19/05/2019 By mgteska

Kinderen hebben vandaag met hun ouders de eerste heipaal van onze nieuwe R.-K. kerk beschilderd.
Om 14.00 uur werd de heipaal in het zonnetje versierd met tekeningen en namen van de kinderen.

Op woensdag 22 mei om 15.00 uur wordt de beschilderde heipaal in de grond geslagen. Iedereen is welkom. De bouwlocatie is bereikbaar vanaf de Youri Egorovweg,

 

Voor uw veiligheid: Blijf achter de hekken!!

Sing-in / Samenzang

Posted 14/05/2019 By mgteska

Op zondag 26 mei 2019 wordt in deze kerkzaal een samenzangmiddag gehouden met medewerking van 2 koren, solisten en instrumentalisten.
Met elkaar zingen we mooie en bekende liederen in veel genres.
Kerkcentrum Goede Rede, Kerkgracht 60, Almere-Haven.
Aanvang: 14.30 uur. Einde 16.30 uur.
Dit is inclusief een pauze.
Na afloop wordt er een collecte gehouden, ter bestrijding van de onkosten.
 
Samenzingen geeft energie en is gezond.
Communio = verbinding.
Het zal een feest van herkenning en ontmoeting worden.
Hartelijk welkom!
 
Hartelijke groet,
Anneke van Huissteden
 

“Heel de kerk bakt”

Posted 24/03/2019 By mgteska

“Hoi allemaal!

Hebben jullie ook zo lekker zitten watertanden bij Heel Holland Bakt, maar geen idee hoe je al die lekkere recepten kunt maken? Nou daar hebben wij een oplossing voor! Wij, Luminoso, willen graag het kookboek “Heel de kerk bakt” opzetten met allerlei lekkere recepten gemaakt door ons, maar ook door jullie: de kerk. Daar hebben wij wel jullie hulp bij nodig, want een kookboek zonder recepten kan natuurlijk niet!

pizzbakker

Dus kent u een hemels recept die u graag met de kerk zou willen delen? Dan kunt u het recept sturen naar heeldekerkbakt@gmail.com. (O.v.v. uw naam, vanwege de bronvermelding) Dit kookboek willen wij daarna verkopen voor de opbrengst van de nieuwe vleugel. Dus doet u mee?

De muzikale bakgroetjes,
Jongerenkoor Luminoso”

Eerste Paal wordt in mei geslagen!

Posted 19/03/2019 By mgteska

De eerste paal van onze nieuw te bouwen Bonifatiuskerk in Almere gaat in mei de grond in.
Architect Jurgen Boonstra (RHDHV Architecten) spreekt van een ‘super bijzondere opdracht’.
“Nergens in ons land worden meer nieuwe katholieke kerken gebouwd.”

Zie de krantenkop in: Almere deze week

 

Bisdom akkoord met kerkbouw

Posted 14/03/2019 By mgteska

Het bouwcontract is ondertekend. Op 6 maart 2019 zijn in het parochiecentrum de handtekeningen gezet onder het bouwcontract voor de realisatie van de nieuwe kerk aan de Contrabasweg in Almere Stad. Pastoor Sandor Koppers ondertekende de aannemingsovereenkomst, namens het Bisdom Haarlem-Amsterdam, samen met aannemer Reimert-Ubink Bouw en architecten RoyalHaskoningDHV. De jarenlange inzet van de bouwcommissie is hiermee beloond. Op 14 maart 2019 de bisschoppelijke machtiging voor de bouw van onze nieuwe kerk afgegeven. Als alles nu meezit start de bouw met het slaan van de eerste paal in mei en is onze nieuwe kerk voor de zomer van 2020 klaar. Wij zijn allemaal zeer verheugd dat het nu toch na zoveel inzet en toewijding gaat gebeuren.

katholiekvandaag.nl

Posted 10/02/2019 By mgteska

Op donderdag 24 januari is het nieuwe mediakanaal ‘Katholiek Vandaag’ van start met een wekelijks nieuwsoverzicht.
Het initiatief voor het nieuwe mediakanaal is de “media” priester Roderick Vonhögen
7 februari was Katholiek Vandaag Live in Almere!
Terwijl op veel plaatsen kerken verdwijnen groeit de Parochie Sint Bonifatius als kool.
De presentatrice  Marjolijne gaat in gesprek met pastoor Sandor Koppers over de kracht van een kerk waar mensen zich welkom voelen.
De video kunt u bekijken op  https://www.facebook.com/katholiekvandaag/videos/311866576133678/

Het mediakanaal is bereikbaar op https://katholiekvandaag.nl

Kerkbalans 2019

‘IK GEEF OM VEELKLEURIGHEID IN ONZE PAROCHIE’

Week in week uit kunnen de parochianen van onze St. Bonifatiusparochie vaststellen dat onze parochie een veelkleurige parochie is. Dankzij de aanwezigheid van ontzettend veel katholieken uit andere delen van de wereld is met name de Lichtboog geregeld tot de nok toe gevuld. Dat geeft iedereen een goed gevoel. Je geloof kunnen delen met mensen uit alle landen en werelddelen!

Ook zie je onze veelkleurigheid terug in onze werkgroepen en activiteiten. Onlangs was er weer een leuke en inspirerende ‘Kerstactiviteit’ van onze HKP-groepen tijdens het Feest van Driekoningen. En ook de voorbereiding op de 1e Communie en de vele huwelijken die voorbereid moeten worden duiden op een veelkleurige en actieve parochiegemeenschap in heel Almere. De St. Bonifatiusparochie leeft!

Gelukkig kunnen we ook spreken van inzet en toewijding om onze parochie ook financieel in goed vaarwater te houden. Want…

Dankzij uw bijdrage kan de Kerk voortbestaan!

Maar u weet als ik dit schrijf dan is er ook weer nood! lk heb het namelijk over een concrete nood in onze parochie. Want de St. Bonifatiusparochie heeft geld nodig. Onze kerken De Lichtboog en Goede Rede, de verwarming, verlichting, het personeel en de muziek – het kost allemaal geld. Kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de actie Kerkbalans 2019.

‘Geef voor je kerk’.

Het jaar dat net begonnen is wordt voor ons een bijzonder spannend jaar. We hopen namelijk dat wij voor de zomer met de bouw van onze nieuwe kerk kunnen beginnen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de juridische aspecten van het aannemingscontract met de bouwer die onze nieuwe kerk gaat bouwen. Wij houden u daarvan vanzelfsprekend op de hoogte!

Maar los van die bouwactiviteiten staan wij als parochie ook voor de uitdaging om ons normale huishoudboekje in evenwicht te houden. En afgaand op het stijgende wekelijkse kerkbezoek en op de stijgende collecteopbrengsten hebben wij ook geen reden tot klagen. Maar net als vorig jaar heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam aangegeven dat wij als parochie op eigen benen moeten gaan staan. In de afgelopen decennia heeft het bisdom in feite een groot deel van de personeelskosten voor zijn rekening genomen. Vanaf nu worden wij in staat geacht om deze kosten zelf op te hoesten. En laten we eerlijk zijn: het is toch een erezaak voor een parochie om het eigen pastorale personeel te kunnen onderhouden!

Vandaar dus twee dingen. Om te beginnen wil ik u danken voor uw bijdrage in 2018, maar ik wil met dit schrijven ook een dringende oproep doen om een gift via de Actie Kerkbalans aan uw St. Bonifatiusparochie ook in 2019 te overwegen. Ik weet dat er tal van goede doelen bij u aan de deur kloppen, maar ik hoop dat u uw eigen parochiegemeenschap ook niet zult vergeten.

Vanzelfsprekend bepaalt u zelf wat u wilt geven. Ieder moet dat naar draagkracht doen. Ik hoop alleen dat de meer welvarenden in ons midden, en gelukkig zijn dat er dankzij de economische voorspoed weer meer dan een paar jaar geleden, een wat grotere bijdrage voor hun rekening willen nemen om zo de gezamenlijke lasten te kunnen dragen. Als iedere deelnemer aan de Actie Kerkbalans in onze parochie ten minste € 150,= of meer overmaakt of bijvoorbeeld 1% van uw netto-jaarinkomen zijn wij uit onze kosten. Hoe dan ook: wij zijn dankbaar voor iedere bijdrage. Hoe groot of klein die ook is!

Ook wil ik u graag wijzen op de mogelijkheid van een zogenaamde onderhandse schenking. U belooft dan door het invullen van een eenvoudig formulier gedurende vijf jaar een bepaald bedrag aan de parochie over te maken. Met het door ons ondertekende formulier heeft u dan een fiscaal voordeel zonder drempel. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u dan tussen de 33% en 50% terug van uw gift aan de parochie! In het parochiecentrum liggen deze formulieren voor u klaar. Graag zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet en onder dankzegging voor uw bijdrage.

Pastoor S.L. Koppers, St. Bonifatiusparochie Almere

Maatjes Viering 13 januari 2019

Viering van het licht op 23 december 2018 en Maatjesviering op 13 januari 2019

Op 13 januari 2019 stond de viering in de lichtboog mede in het teken van het Bonifatius-Kim maatjesproject.
Er werd stil gestaan bij de verbinding tussen mensen maar ook bij verbinding tussen volkeren.
Een klein overzicht werd gegeven over de tijd tussen het in het leven roepen van de 1e werelddag voor vluchtelingen en migranten in 1914 en nu.

Het viel op dat veel informatie bekend en beschikbaar is over vluchtelingen en het ontstaan van groeperingen, maar zoek je naar informatie over verbinding tussen culturen, dan is er weinig te vinden. Hetgeen toch de weg naar de toekomst is.

 foto: maatjes en nieuwkomers maken lichtend hart van waxine lichtjes.

Vandaar dat ik een voorbeeld heb aangehaald met betrekking tot de kerstviering of de viering van het licht van het maatjesproject op 23 december 2018.
Tijdens deze viering van het licht in het Kardoes in Almere Stad, kwamen vele maatjes met de gezinnen die zij begeleiden bijeen.
Verscheidene Arabische maar ook Afrikaanse culturen met verschillende geloven kwamen tezamen.
Na de inspirerende toespraak van Hermen van Dorp van Stichting de Kim, stak iedereen een kaarsje aan, aan de symbolisch ontstoken kaars van de hoop en het licht voor iedereen.
Als vanzelf maakten de aanwezigen van al deze waxinelichtjes een groot lichtend hart.
Zoiets kleins als een brandend waxinelichtje, maar allemaal bij elkaar de basis van wat ons daadwerkelijk verbindt.
Liefde, Vertrouwen,Vrede, Hoop, gewoon met elkaar mens zijn… ieder een eigen lichtje, maar tezamen groots en vol van betekenis. Een indrukwekkend ervaring!
Het hieronder staand gedicht (ook tijdens de viering op 13 januari voorgelezen) benadrukt nogmaals hoe belangrijk verbindingen zijn.
Verbindingen kunnen niet bestaan zonder dat wij mensen ze gaande houden, maar zonder verbinding is er ook geen licht.

 

Het licht dat verbindt

4 kaarsen brandden langzaam, het was zo stil dat je ze bijna kon horen praten…
De 1e kaars zei, ‘ik ben de Vrede, maar ik voel dat ik langzaam uitga…’
Het lichtje werd al kleiner en ging flakkerend uit
De 2e kaars zei: ‘Ik ben vertrouwen enne.. het maakt niet uit dat ik nog langer brand,
Want ik ben niet langer nodig’
Toen hij stopte met praten, blies een zacht windje hem uit
Treurig zei de 3e kaars: ‘Ik ben de liefde, maar ik heb niet de kracht om nog langer te branden,
mensen zetten mij aan de kant, omdat ze mijn belangrijkheid niet begrijpen…
ze vergeten zelfs om degenen die het belangrijkste voor hen zijn, hun naaste, lief te hebben…’
Hij wachtte niet langer meer en ging uit…
Opeens kwam er een kind de kamer binnen en zei: ‘waarom branden jullie niet??
Jullie horen op te branden tot het eind!’ en begon te huilen..
Toen zei de 4e kaars: ‘Wees maar niet bang, ik brand nog steeds en we kunnen samen de andere kaarsen opnieuw aansteken, want ik ben de kaars van de hoop!’
Met glanzende ogen, nam het kind de kaars van de hoop en stak één voor één de andere weer aan.

Het is mijn hoop voor 2019 dat het maatjesproject een kleine verbinding mag zijn tussen alle mensen van alle volkeren.
Dat zij, die in Nederland zijn opgegroeid of zij, die al volledig zijn geïntegreerd iets kunnen en willen betekenen voor hen die hier hun weg nog moeten vinden.
Zogezegd een klein lichtje willen zijn.

Als maatjes project kunnen wij die verbinding voor u maken.
Wilt U ook een lichtje zijn voor anderen?

U kunt informatie inwinnen bij:
Hermen van Dorp van Stichting de Kim (telefoon 06- 12240600) of
Selma Boot (telefoon 06-44627345),
coördinatoren van het Bonifatius-Kim maatjes project.

Of u kunt een kijkje nemen op de website:
https://www.stichtingdekim.nl/onze-projecten/maatjesproject-vluchtelingen-almere.html
Selma Boot

Foto’s Maatjesviering op 13 januari 2019

  
  

Opgenomen in Actualiteit

Kerstpakketten actie 2018 geslaagd

Ook in 2018 hebben de mensen waarvan wij wisten dat zij dit steuntje konden gebruiken, een gezellig of troostrijk Kerstmis kunnen vieren door het ontvangen van een Kerstpakket of bloemstukje. 
Want zeg nou zelf, DAT is de reden dat we Kerstfeest vieren. Samen delen, samen vieren.Met terugblik op Kerstmis 2018 kan ik u mededelen dat er een groot aantal Kerstpakketten, kerststukjes en gevulde enveloppen zijn rondgedeeld. De PCI was al sinds november in de weer om artikelen te verzamelen en contact op te nemen met vrijwilligers en leveranciers.

 

Velen, uit verschillende werkgroepen, uit verschillende delen van Almere en verscheidene geloofsgemeenten hebben meegeholpen om dit tot een succes te maken. Bedrijven en instellingen hebben wederom geweldig geholpen.
Supermarkten die tegen zeer gereduceerd tarief de kerstpakketten aanboden, en soms zelfs inpakten en er een extra kerstbrood gratis aan toevoegden, een groot tuincentrum in Almere Buiten dat meer dan zijn best heeft gedaan tegen zeer schappelijke prijzen prachtige kerststukjes aan te bieden.
Een extra stukje kerstvreugde voor zowel de vrijwilligers als de deelnemers!
Ik wil graag iedereen die zich hard heeft gemaakt de kerstpakkettenactie te steunen, en zich belangeloos ter beschikking heeft gesteld en zeker ook iedereen van elk bedrijf en elke instelling die er ook in 2018 weer voor hebben gezorgd dat velen OOK konden genieten van een stukje kerstvreugde heel , heel hartelijk danken!!!Het is onmogelijk iedereen met naam en toenaam te noemen, en keer en op keer beseffen we dat alles wat we doen een druppel op de gloeiende plaat is. Maar beter 1 druppel dan helemaal niets!Daarom hebben wij U nodig.
Ook in 2019 is er natuurlijk weer een Kerstpakketten actie.
Laat U ons ook dit jaar weer weten wie een kerstpakket of kerststukje kan gebruiken voor dat o zo nodige steuntje in de rug of misschien wilt U ons wel helpen als vrijwilliger of via een geldelijke donatie?
U kunt ons te allen tijde bereiken via email: pci@katholiekalmere.nl
Onder vermelding van PCI kerstpakkettenactie
Telefonisch kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat: 036-5336200

Roderick zoekt licht in Almere

Posted 04/12/2018 By mgteska

Uitzending gemist? Herhaling: maandag rond 12.00 uur op NPO2. Roderick Vonhögen heeft een aantal weken geleden opnames gemaakt in onze parochie. In deze uitzending worden een aantal parochianen geïnterviewd en wordt uitleg gegeven over de bouw van de nieuwe kerk. U kunt de uitzending ook hier bekijken.
 
 
 

Roderick zoekt licht

Posted 27/11/2018 By mgteska

 Roderick Vonhögen gaat op zoek naar hoopvolle verhalen, optimistische mensen en tradities die verbinden.

Iedere dinsdag 16.45 uur – NPO2. (hh. maandag rond 12.00 uur – NPO2)

Dinsdag 4 december 16.45 uur zal deze uitzending geheel gewijd zijn aan onze parochie Sint Bonifatius.