Actueel Nieuws

Pandemie-1

Posted 25/03/2020 By mgteska

Nieuwsbrief van Parochiële Caritas Instelling (PCI) over hulpacties om mensen te helpen tijdens de Corona-pandemie
Om de brief te lezen kunt u op de knop klikken.

Contacten tijdens de pandemie

Posted 25/03/2020 By mgteska

Nieuwsbrief van pastoor Sandor Koppers over pastorale contacten tijdens de Corona-pandemie.
Om de brief in pdf-formaat te lezen kunt u op de knop klikken.

Huispaaskaars 2020 bestellen

Posted 31/01/2020 By mgteska

Ook dit jaar is er de gelegenheid voor parochianen om een mooie huispaaskaars te bestellen.
Dit jaar biedt de fabrikant de volgende motieven aan:

Kaars A
A
Kaars B
B

Versiering A  Hand van Noach. Een verwijzing naar de zondvloed met een nieuwe start voor de wereld. Volgens Genesis 8,11 komt de duif tegen de avond bij Noach terug met een jong olijfblad in zijn snavel.
Versiering B  De Regenboog is volgens Genesis 9,12 het teken van verbond tussen God en alle levende wezens. Uitgespannen tussen hemel en aarde verkondigt hij de vrede tussen God en mensen.

Kaars C
C
Kaars D
D

Versiering C Prachtig realistisch reliëf verwijzend naar de vermenigvuldiging van vijf broden en twee vissen; de belichaming van Christus om de mensheid te redden.
Versiering D  Chi-Rho kruis. Klassiek model kruis in de vorm van de Griekse letters P (Rho) en X (Chi). PX of Christus monogram/Pax Christi = vrede van Christus).

Lengte   Diameter  Diameter   Prijs/stuk
boven          onder
60 cm   35 mm        80 mm   € 60,00
40 cm   35 mm        80 mm   € 35,00
30 cm   35 mm        80 mm   € 30,00
25 cm   25 mm     60 mm   € 25,00

U kunt uw bestelling opgeven bij het parochiesecretariaat, Randstad 21-26,
Dinsdag tussen 09.00 en 11.30 uur,
woensdag tussen 09.00 en 16.30 uur,
donderdag tussen 09.30 en 11.00 uur.

Uiterste besteldatum: 9 maart 2020
Betaling a contant.

Zuster Fidelis van Vugt

Posted 04/11/2019 By mgteska

60 jaar bruid van Christus…

Wanneer hoor je dat nog!

We hebben het over Zuster Fidelis van Vugt, op 21 november 1959 ingetreden, dus 21 november 2019 al 60 jaar bruid van Christus.

In 1991 vestigde Zuster Fidelis zich in Almere-Buiten waar ze met volle overgave aan haar werkzaamheden begon. Ze sloot zich aan bij de bezoekersgroep, was gastvrouw op het parochiecentrum aan de Evenaar. Werkte mee aan de liturgie en diaconie en verwelkomde nieuwkomers in de parochie. Ook ging zij op huisbezoek bij zieken en bejaarden. Al dit werk deed zij met veel inzet.

Zieken en kwetsbaren konden altijd op haar rekenen. Had je Zuster Fidelis nodig? Eén telefoontje was genoeg, al was het midden in de nacht. Ze was de steun en toeverlaat van menig bejaarde. Moest je van je meubels af? Bel Zuster Fidelis maar! In samenwerking met de familie Roof werden de meubels opgehaald en weer naar anderen gebracht die de meubels goed konden gebruiken.

Na haar werkzaamheden in Almere-Buiten, werd zij overgeplaatst naar Amersfoort-Vathorst. Na enkele jaren daar gewerkt te hebben is zij teruggekeerd naar het klooster in Tilburg. Vanuit Almere willen wij haar een hele fijne tijd en een goede gezondheid toewensen in het klooster.

Wilt U Zuster Fidelis van Vugt een felicitatie sturen voor haar 60-jarige professie?

Haar adres is:
St. Oloflaan 1,
5037 EP Tilburg

 

Allerzielen 2019

Posted 04/10/2019 By mgteska

Allerzielen in 't licht Net als vorig jaar verwachten wij weer veel kerkgangers op de Allerzielenviering van 2 november.
Ook dit jaar is er dan gelegenheid voor parochianen om de namen van hun overleden dierbaren via de beamer te laten projecteren.

U krijgt vervolgens van ons via de e-mail een melding van de door u opgegeven intenties.

Vlak voor de Allerzielenviering is er een laptops beschikbaar waar u uw laatste toevoegingen kunt opgeven.
Tijdens de viering zullen alle opgegeven intenties op het grote scherm worden geprojecteerd.

Eerste Communie 2020

Posted 18/09/2019 By mgteska

Communie SlakDe Eerste Heilige Communie 2020 wordt gehouden op 2e paasdag, maandag 13 april 2020.
U kunt uw kind(eren) in groep 4 t/m groep 8 van de basisschool opgeven tot en met 26 december 2019.
De kosten voor de voorbereiding bedragen € 50,00 per kind.  Voor het tweede kind uit een gezin is dit €40,00.
Dit is inclusief foto’s en DVD. Deze bijdrage dient VÓÓR aanvang van de eerste les te zijn voldaan.
Begin januari ontvangt u een email met informatie. Daarin staat het banknummer vermeld

De kinderen moeten gedoopt zijn. Kinderen die nog niet gedoopt zijn dienen voor aanvang van de lessen gedoopt te zijn.
Een doopaanvraag kunt u doen door een mail te zenden naar de parochieadministratie (onkosten € 35,00).
Informatie en inschrijfformulier voor de eerste communie staan hier

Na 26 december kunnen geen inschrijvingen in behandeling worden genomen.

Tijdcapsule geplaatst tussen de fundering

Posted 13/09/2019 By mgteska

Op 13 september 2019 heeft pastoor Sandor Koppers de tijdcapsule tussen de fundering van onze nieuwe kerk geplaatst.

In de tijdcapsule bevinden zich de attributen die door parochianen en werkgroepen zijn verzameld.
De werkzaamheden zijn nu zover gevorderd, dat de vloerisolatie met de krimpnetten zijn aangebracht.
Komende week wordt de vloer gestort.

De bouwplaats van onze nieuwe kerk

Posted 03/07/2019 By mgteska

Op de bouwplaats wordt al hard gewerkt aan het plaatsen van de fundering.
Het betonijzer laat al duidelijk de contouren van het gebouw zien.
De bekisting wordt geplaatst.

Vanaf de parkeerplaats aan de Contrabasweg zijn de werkzaamheden goed te volgen.

Het betreden van het bouwterrein is ten strengste verboden!!

 

Fondswerving

Posted 01/06/2019 By mgteska

WILT U GELD OVERMAKEN VOOR ONZE NIEUWE KERK?

Met elke bijdrage zijn wij blij, maar onze plannen vragen nog steeds om veel geld!

We hebben bijvoorbeeld geld nodig voor:

  • het opknappen van onze banken
  • het aanleggen van ons parkeerterrein
  • de inrichting van onze parochiezaal en keuken
  • en voor nog veel meer

Als wij zo brutaal mogen zijn willen wij u het volgende voorleggen:

Als er net als een paar jaar geleden weer 400 mensen zijn die elk € 250 aan de kerk schenken is dat samen al gauw € 100.000!

En een schenking aan de kerk is fiscaal behoorlijk aftrekbaar wanneer u dit d.m.v. een onderhandse schenking aan de kerk doet!
Voor nadere info zie tab Beheren/Giften

Maar u kunt uw bijdrage ook gewoon overmaken op rekening:

NL70 INGB 0005 5949 81

t.n.v. Fonds Kerkbouw rk kerk Almere

Eerste paal voor de St. Bonifatiuskerk geslagen

Posted 22/05/2019 By mgteska

Woensdag 22 mei 2019 is op een zonnige dag de eerste paal voor de Sint Bonifatius kerk in Almere geslagen. Pastoor Sandor Koppers heeft de heipaal en de bouwlocatie ingezegend.
Vice -voorzitter Rene Jonker heeft de eerste paal, aanschouwd door vele parochianen, de grond in geslagen.

Filmpje gemaakt door Kylian Laanen