Actueel Nieuws

Reservering kerkbezoek in De Lichtboog

Posted 28/06/2020 By mgteska

 

 

Vanaf 1 juli, na maanden wachten, mogen weer mensen aanwezig zijn bij vieringen in onze kerken. En dat geldt dus ook voor kerkcentrum de Lichtboog.

Via een speciale knop op onze website.  kun je een plaats reserveren voor een van de vieringen. Naast je naam en telefoonnummer het aantal personen en e-mailadres moet je ook een gezondheidsverklaring ondertekenen.

Want ook al zijn velen blij dat zij weer naar de kerk kunnen gaan en de Communie kunnen ontvangen moeten we voorzichtig blijven met het COVID-19 virus. Na  aanmelding krijg je direct een bevestiging op het opgegeven e-mailadres. Bij binnenkomst hebben de stewards een lijst met de namen van de bezoekers.
Als er achteraf onderzoek nodig is hebben wij dus ook een overzicht.
Als je jezelf weer wilt afmelden kan dat ook. Dan krijgt iemand op de wachtlijst een berichtje dat hij mag komen.

Ik hoop van harte jullie weer snel te kunnen ontmoeten. Alles coronaproof natuurlijk!  Graag tot gauw! Laten we samen weer een beetje die gemeenschap te worden die we tijdens de afgelopen tijd zo gemist hebben.

Met vriendelijke groet, Pastoor Sandor Koppers

Op zaterdagavond is er ook een livestream te zien. De livestream wordt tijdens de viering opgenomen. Klik hier voor details.

 

Openingstijden de Lichtboog tussen Kerstmis en Oudjaar

Posted 24/12/2020 By mgteska

Op maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 december van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, is kerkcentrum de Lichtboog geopend voor gebed, het opsteken van een kaarsje en bezoek aan de kerststal.
Dit wordt mogelijk gemaakt met inzet van vrijwilligers van de Bonifatiusparochie en PGA StadsPoort.

Dit alles volgens de bij ons geldende coronamaatregelen 

Kerstboodschap van deken Carlos A. Fabril

Posted 13/12/2020 By mgteska

Bemoedigend woordje

Van oudsher noemen wij deze tijd de donkere dagen voor Kerstmis. In deze laatste weken van het jaar is het buiten ook eerder donker. Dit jaar heeft deze duisternis zich uitgebreid tot bijna alle kanten van ons leven. Misschien heb je verdrietige gebeurtenissen meegemaakt; heb je dierbaren verloren; heb je tegenslag en eenzaamheid gekend, of was je gewoon moe, onzeker of angstig. In ieder geval delen wij allemaal een verlangen naar een nieuwe tijd, een nieuwe toekomst, en zonder meer naar Licht en Vrede.

Het lijkt alsof bijna dit hele jaar 2020, vanaf de Veertigdagentijd in maart, donker is geweest. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de wereld voor vele mensen een plek van blijvende duisternis en onzekerheid is geworden.

Wat er in Amerika gebeurt voelen de mensen in Afrika. Wat er in Azië gebeurt voelen de mensen in Europa, enz. De wereld is ineens heel klein geworden en dit laat ons zien dat alle mensen op deze wereld één grote familie kunnen worden van broeders en zusters onder één God, onze hemelse Vader.  Wat met sommigen van ons gebeurt heeft uiteindelijk effect op ons allemaal. De beperking waarmee wij en ieder andere mens dit jaar geconfronteerd werden, van veel willen en weinig kunnen, maakten de mens bewust van de realiteit van zijn kleinheid. Maar tegenover de kleinheid van de mens staat de grootheid van God. Hij is bereid de mens te helpen waar hij Hem nodig heeft of daar waar hij God in zijn leven toelaat!

“Het volk dat ronddwaalt in het donker, heeft een groot licht gezien!” (Js. 9,1)

Nu Kerstmis vóór de deur staat, geeft God ons en de hele mensheid de genade om het mysterie van de Menswording van Zijn Zoon Jezus Christus in de juiste betekenis van het woord te gaan vieren! Niet uitbundig, niet in grote gezelschappen maar in totale eenvoud en heel kleinschalig. In de eenvoud en in de diepte van het gezinsleven zoals Jozef en Maria, destijds het wonder van het Kerstkind in de donkere wereld meegemaakt hebben. Daar is het Licht van Gods gerechtigheid op aarde verschenen. Daar hebben de herders, die in het open veld over hun kudde waakten, in hun eenvoud door het wonderbare licht dat aan hemel verscheen, zich naar het Kerstkind laten leiden om het wonder te aanschouwen, het wonderbaarlijke Kind!

Beste mensen, onze wereld, de mensheid en wijzelf hebben dit wonder weer nodig. Versier je huis voor Kerstmis! Zet een kerststal neer! Laat je huisgezin een warme plek worden waar dit Kind, de Zoon van God, zijn intrek kan nemen! Maar versier vooral je hart; maak daar een heerlijk en toegankelijk kribbetje van waar het Kerstkind, de Vredevorst, neergelegd kan worden en vier Kerstmis! Want Kerstmis betekent licht, vrede, leven en een nieuw begin!

Van harte Zalig Kerstmis gewenst aan u en al uw dierbaren.

Met een hartelijke groet,

Pastoor Carlos A. Fabril
Deken van Gooimeer

Schema vieringen met Kerstmis, Nieuwjaar en in januari

Posted 06/12/2020 By mgteska

ATTENTIE!
We zijn helaas genoodzaakt om toe te zien dat elke parochiaan tijdens de kersttijd niet meer dan één keer een eucharistieviering bijwoont, en zich niet inschrijft voor meer vieringen achterelkaar. Er zijn in de kersttijd tot het feest van de Doop van de Heer op zondag 10 januari, in totaal acht eucharistievieringen, waardoor er voor zo’n 240 parochianen ten minste één keer een plekje is. Wanneer de aanloop minder is, ontstaat er ruimte om u vaker aan te melden.

Vervolgens zullen er tot het moment van de overgang naar onze nieuwe kerk in De Lichtboog vieringen in het weekeinde zijn op zaterdag 19.00 uur en op zondag om 09.15 uur.

Het roulatiesysteem is vanaf 1 januari 2021 niet meer van toepassing.

KERSTAVOND
24 december
vieringen NIET voor publiek toegankelijk!!
De gezinsviering en de Nachtmis kunt u die avond via livestream te bekijken!

EERSTE KERSTDAG
25 december om 09.15 uur.
Viering met enkele cantors en met maximaal 30 kerkgangers

TWEEDE KERSTDAG
26 december om 11.15 uur.
Viering met enkele cantors van het Laetarekoor en met maximaal 30 kerkgangers

27 december om 09.15 uur
Viering met enkele cantors en maximaal 30 kerkgangers

NIEUWJAARSDAG
1 januari om 11.15 uur
Viering met maximaal 30 kerkgangers

Zaterdag 2 januari om 19.00 uur
Viering met live-stream en maximaal 30 kerkgangers

Zondag 3 januari om 09.15 uur
Viering met enkele cantors en maximaal 30 kerkgangers

Mededelingen 28 en 29 november 2020

Posted 28/11/2020 By mgteska

Vieringen door de week:

Dinsdag- en donderdagmiddag om 17.00 uur: vespers met aansluitend eucharistieviering. Op dinsdag beginnen we om 16.30 uur met het rozenkransgebed.

Vieringen komend weekend:

Zaterdagavond 5 december om 19.00 uur: viering met livestream;

Zondagmorgen 6 november om 11.15 uur (!): eucharistieviering met cantors van het Laetarekoor.

Vier Kerstmis! Er is een speciale website door de Nederlandse bisschoppen opgezet met daarin links en downloads om ons voor te bereiden op het kerstfeest. www.vierkerstmis.nl

  • Meld u aan voor de parochiële nieuwsbrief! Zo blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes. U kunt dat doen via www.katholiekalmere.nl
  • Oliebollenactie: u kunt uw bestelling via de gegevens op onze website doorgeven aan onze oliebollenbakker Dennis van den Brink.

Tenslotte onze bereikbaarheid via de mail:
penningmeester@katholiekalmere.nl (penningmeester Van der Woude)
administratie@katholiekalmere.nl (administratieve zaken)
pastoor.koppers@katholiekalmere.nl (pastorale zaken) of telefonisch 06-29132792

 

Oliebollenverkoop t.b.v. de Bonifatiuskerk

Posted 13/11/2020 By mgteska

Doe mee met de oliebollenactie ten bate van de inrichting van onze nieuwe kerk.

(klik voor de Flyer)

Oliebol – naturel                    € 0,50
Oliebol – appel en rozijn      € 0,75

U kunt uw bestelling tot 24 december doorgeven.
Vermeld hierbij graag uw naam en telefoonnummer,
de aantallen en uw voorkeur voor ophaaldag.

ophaaldagen:
28, 29 en 30 december 2020
afhaaladres: Knopkruidpad 5

Te bestellen via email:
dennisvdbrink@hotmail.com
of
mobiel: 06-18019028

betaling:
contant / tikkie

Allerzielen 2020 viering zonder parochianen

Posted 16/10/2020 By mgteska

 

BELANGRIJKE MEDEDELING IN VERBAND MET ALLERZIELEN 2020

Na overleg in het pastoresteam hebben we helaas moeten besluiten om de jaarlijkse Allerzielenviering dit jaar zonder kerkgangers te moeten vieren.
Onder de huidige regelgeving mogen slechts 30 personen aanwezig zijn. Aangezien er doorgaans veel meer parochianen naar deze viering komen lijkt het ons ondoenlijk om dit nu tot dertig te moeten beperken. Want welke dertig zouden dat dan mogen zijn? Een onmogelijke vraag.

Het lijkt ons daarom het meest eerlijk om deze viering alleen via een livestream uit te zenden. Die uitzending vindt dan plaats op maandag 2 november om 19.30 uur. Via de knop op onze website https://katholiekalmere.nl kunt u deze viering makkelijk vinden.

We zullen dan vanzelfsprekend wel de namen van de overledenen van het afgelopen jaar noemen en de door de parochianen opgegeven namen duidelijk in beeld brengen.

U kunt de namen van uw overledenen doorgeven aan: https://allerzielen.katholiekalmere.nl
Per e-mail krijgt u een melding van de door u opgegeven intenties.

Ik hoop dat we ondanks de vervelende beperkingen in verband met de coronapandemie evengoed een sfeervolle gedachtenis kunnen vieren van al degenen die ons zijn ontvallen. Zodra de pandemie voorbij is, komt er wellicht een gelegenheid om hier nog eens met elkaar op terug te komen.

Met vriendelijke groet, pastoor Sandor Koppers

 

Allerzielen 2020

Posted 03/10/2020 By mgteska

 

Allerzielen in 't lichtNet als vorig jaar is er een Allerzielenviering op 2 november.
Ook dit jaar is er dan gelegenheid voor parochianen om de namen van hun overleden dierbaren via de beamer te laten projecteren.
U kunt de namen van uw overleden dierbaren aan ons doorgeven via het volgende adres:

https://allerzielen.katholiekalmere.nl

U krijgt vervolgens van ons via de e-mail een melding van de door u opgegeven intenties.
Tijdens de viering zullen alle opgegeven intenties op het grote scherm worden geprojecteerd.

Voor deze viering zijn nabestaanden, van overledenen na 2 november 2019, welkom.

Deze viering zal worden gestreamd.

Voor deze viering kunt u geen plaatsen in de Lichtboog reserveren !!

 

Ria Lo overleden

Posted 16/08/2020 By mgteska

Ria Lo is overleden.
Ria was een hartelijke vrouw die regelmatig aanwezig was bij de vieringen in de Lichtboog.
Zij zong in het Laetare- en het projectkoor.
De laatste jaren hebben we haar moeten missen in verband met haar ziekte

De uitvaart van Ria is in Lichtboog op maandag 17 augustus om 14.00 uur.
De crematie vindt plaats in crematorium Kruidenwijk op maandag 17 augustus om 16.00 uur.

Voor beide bijeenkomsten dient u te reserveren op de website katholiekalmere.nl/meevieren.

Wij wensen alle nabestaanden veel troost en sterkte bij het verwerken van hun grote verlies.

Parochiekantoor Randstad gaat sluiten

Posted 01/08/2020 By mgteska

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Vanaf donderdag 20 augustus is ons parochiekantoor op Randstad 21-26 gesloten. Tot de oplevering van de nieuwe kerk zijn de medewerkers en pastoor Koppers het beste te bereiken via hun e-mailadressen en de pastoor via zijn 06-nummer (zie hieronder).
De administratie gaat in de tussentijd vanuit huis werken en hoopt u zo toch van dienst te zijn met antwoorden op vragen en het doen van administratief werk.
Vanaf 20 augustus is de parochie dus ook niet meer bereikbaar via ons oude telefoonnummer 5336200. Met de oplevering van de nieuwe kerk krijgen wij als parochie een nieuw telefoonnummer.

BELANGRIJKE E-MAILADRESSEN:

administratie@katholiekalmere.nl
penningmeester@katholiekalmere.nl
pastoor.koppers@katholiekalmere.nl

Of met het Contactformulier

Telefoonnummer pastoor Koppers: 06-29132792

 

Opgenomen in Actualiteit