Bouw Niewsbrief

Bouw Niews

Nieuwbouw katholieke kerk bijna klaar

 

Posted 20/07/2020 By mgteska

Omroep Flevoland heeft een korte reportage gemaakt over de huidige situatie van de kerkbouw.
In het filmpje geeft pastoor Sandor Koppers uitleg over de kerkzaal.
Het filmpje kunt u bekijken op de website van Omroep Flevoland :

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/185658/nieuwbouw-katholieke-kerk-bijna-klaar

 

Roderick Zoekt Licht

Posted 31/03/2020 By mgteska

De St. Bonifatiusparochie in Almere is er een van internationale verbondenheid. Een kleurrijke gemeenschap van jong en oud, die zo gegroeid is dat er een nieuwe kerk gebouwd wordt. Roderick Vonhögen volgde het hele traject.
Mediapriester belicht in zijn documentaire de bouw van de Bonifatiuskerk tot februari 2020.

Tijdcapsule geplaatst tussen de fundering

Posted 13/09/2019 By mgteska

 
Op 13 september 2019 heeft pastoor Sandor Koppers de tijdcapsule tussen de fundering van onze nieuwe kerk geplaatst.

In de tijdcapsule bevinden zich de attributen die door parochianen en werkgroepen zijn verzameld.
De werkzaamheden zijn nu zover gevorderd, dat de vloerisolatie met de krimpnetten zijn aangebracht.
Komende week wordt de vloer gestort.

De bouwplaats van onze nieuwe kerk

Posted 03/07/2019 By mgteska

Op de bouwplaats wordt al hard gewerkt aan het plaatsen van de fundering.
Het betonijzer laat al duidelijk de contouren van het gebouw zien.
De bekisting wordt geplaatst.

Vanaf de parkeerplaats aan de Contrabasweg zijn de werkzaamheden goed te volgen.

Het betreden van het bouwterrein is ten strengste verboden!!

Eerste paal voor de St. Bonifatiuskerk geslagen


Woensdag 22 mei 2019 is op een zonnige dag de eerste paal voor de Sint Bonifatius kerk in Almere geslagen. Pastoor Sandor Koppers heeft de heipaal en de bouwlocatie ingezegend.
Vice -voorzitter Rene Jonker heeft de eerste paal, aanschouwd door vele parochianen, de grond in geslagen.

Foto’s van het beschilderen en het heien van  de heipaal vind u op http://img.gg/dWE9DmR

Filmpje gemaakt door Kylian Laanen

 

Fondswerving


Posted 01/06/2019 By mgteska

WILT U GELD OVERMAKEN VOOR ONZE NIEUWE KERK?

Met elke bijdrage zijn wij blij, maar onze plannen vragen nog steeds om veel geld!

We hebben bijvoorbeeld geld nodig voor:

  • het opknappen van onze banken
  • het aanleggen van ons parkeerterrein
  • de inrichting van onze parochiezaal en keuken
  • en voor nog veel meer

Als wij zo brutaal mogen zijn willen wij u het volgende voorleggen:

Als er net als een paar jaar geleden weer 400 mensen zijn die elk € 250 aan de kerk schenken is dat samen al gauw € 100.000!

En een schenking aan de kerk is fiscaal behoorlijk aftrekbaar wanneer u dit d.m.v. een onderhandse schenking aan de kerk doet! U kunt het benodigde formulier uploaden of ophalen op ons parochiekantoor.
Voor nadere info zie tab Beheren/Giften

Maar u kunt uw bijdrage ook gewoon overmaken op rekening:

NL70 INGB 0005 5949 81

t.n.v. Fonds Kerkbouw rk kerk Almere

Nog geen abonnee? Abonneer u dan op de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in uw mailbox.

Eerste paal beschilderd

Posted 19/05/2019 By mgteska

Kinderen hebben vandaag met hun ouders de eerste heipaal van onze nieuwe R.-K. kerk beschilderd.
Om 14.00 uur werd de heipaal in het zonnetje versierd met tekeningen en namen van de kinderen.
Foto’s van deze activiteit zijn te bekijken op http://img.gg/dWE9DmR

Op woensdag 22 mei om 15.00 uur wordt de beschilderde heipaal in de grond geslagen. Iedereen is welkom. De bouwlocatie is bereikbaar vanaf de Youri Egorovweg,

 

Voor uw veiligheid: Blijf achter de hekken!!

 

Kerkbouw

Bouw 1Een droom die werkelijkheid gaat worden

De bouw van een kerk in Almere voor onze rooms-katholieke geloofsgemeenschap, die de sfeer en de uitstraling heeft die past bij deze gemeenschap, is een droom van velen van ons. In onze parochie gemeenschap zijn wij hierover al jaren in gesprek. Het moment lijkt nabij, dat wij de daad bij het woord kunnen gaan voegen. Bouwcommissie en parochiebestuur geloven in dit project en weten dat de nieuwe kerk van grote betekenis zal zijn voor de geloofsbeleving van velen van ons, alsook van die van de generaties na ons.

Financiering
Het bouwen van een kerkgebouw kost geld. Veel geld! In de komende jaren zal dan ook veel inspanning van ons gevraagd worden om de benodigde fondsen te werven. Dit geld zal bij elkaar gebracht moeten worden door verkoop van bestaande bezittingen, door giften van particulieren, instanties, ordes en congregaties en niet in de laatste plaats door een lening/gift van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Eerste en belangrijke stap
Om op overtuigende wijze fondsen te werven is het van belang binnen onze parochiegemeenschap een belangrijke eerste stap te zetten, waaruit onze kracht, wil, inzet en bezieling blijken. Dit willen wij bereiken door in heel korte tijd een aanzienlijk bedrag bijeen te brengen.

Op 12 en 13 november was de start met de € 250 – actie!

Wij geloven erin…….U ook?

“Heel de kerk bakt”

Posted 24/03/2019 By mgteska

“Hoi allemaal!

Hebben jullie ook zo lekker zitten watertanden bij Heel Holland Bakt, maar geen idee hoe je al die lekkere recepten kunt maken? Nou daar hebben wij een oplossing voor! Wij, Luminoso, willen graag het kookboek “Heel de kerk bakt” opzetten met allerlei lekkere recepten gemaakt door ons, maar ook door jullie: de kerk. Daar hebben wij wel jullie hulp bij nodig, want een kookboek zonder recepten kan natuurlijk niet!

 

pizzbakker

 

Dus kent u een hemels recept die u graag met de kerk zou willen delen? Dan kunt u het recept sturen naar heeldekerkbakt@gmail.com. (O.v.v. uw naam, vanwege de bronvermelding) Dit kookboek willen wij daarna verkopen voor de opbrengst van de nieuwe vleugel. Dus doet u mee?

De muzikale bakgroetjes,
Jongerenkoor Luminoso”

 

Eerste Paal wordt in mei geslagen!

Posted 19/03/2019 By mgteska

De eerste paal van onze nieuw te bouwen Bonifatiuskerk in Almere gaat in mei de grond in.
Architect Jurgen Boonstra (RHDHV Architecten) spreekt van een ‘super bijzondere opdracht’.
“Nergens in ons land worden meer nieuwe katholieke kerken gebouwd.”

Zie de krantenkop in: Almere deze week

 

 

Bisdom akkoord met kerkbouw

Posted 14/03/2019 By mgteska

 

Het bouwcontract is ondertekend. Op 6 maart 2019 zijn in het parochiecentrum de handtekeningen gezet onder het bouwcontract voor de realisatie van de nieuwe kerk aan de Contrabasweg in Almere Stad. Pastoor Sandor Koppers ondertekende de aannemingsovereenkomst, namens het Bisdom Haarlem-Amsterdam, samen met aannemer Reimert-Ubink Bouw en architecten RoyalHaskoningDHV. De jarenlange inzet van de bouwcommissie is hiermee beloond. Op 14 maart 2019 de bisschoppelijke machtiging voor de bouw van onze nieuwe kerk afgegeven. Als alles nu meezit start de bouw met het slaan van de eerste paal in mei en is onze nieuwe kerk voor de zomer van 2020 klaar. Wij zijn allemaal zeer verheugd dat het nu toch na zoveel inzet en toewijding gaat gebeuren.

Ondertekening van de leveringsakte

Een heugelijk moment deze ochtend. De officiële ondertekening van de leveringsakte van de grond voor de nieuwe rk-kerk van Almere! Na 10 jaar van wachten, praten en onderhandelen breekt de finale fase aan. Hopelijk duurt het nu niet meer zo lang. Zo’n 20 parochianen waren getuige van de ondertekening. Na afloop was er koffie met gebak. Wij zijn veel dank verschuldigd aan het rk-bisdom Haarlem-Amsterdam. Samen bouwen wij aan de toekomst van de Kerk in Almere.    
 

Aannemings-overeenkomst getekend

We hebben er lang naar uitgekeken: de officiële ondertekening van de aannemingsovereenkomst met het bouwbedrijf Ubink Bouw Almere.

Doordat ik eind december meedeelde dat er een ‘voorlopige overeenkomst tot bouw’ was afgesloten, was het mijn inschatting dat we binnen een paar weken een handtekening konden zetten. Dit was duidelijk een gevalletje van onderschatting van mijn kant: er zitten heel wat haken en ogen aan het sluiten van een goed aannemingscontract. Het bisdom adviseerde ons om een gespecialiseerd advocatenkantoor in de arm te nemen dat een verantwoord uitgangspunt zou kunnen realiseren om de bouw juridisch goed te regelen.

Kortom, er is heel wat onderhandeld door de parochie, vooral door onze bouwkundige en vertegenwoordigers van Ubink. Deze periode nam ruim twee maanden in beslag. Het resulteerde in een overeenkomst, waaronder beide partijen op 6 maart op ons parochiekantoor hun handtekening konden en wilden zetten. Vanzelfsprekend was het bisdom zeer intensief betrokken bij de totstandkoming van de aannemingsovereenkomst met Ubink. Maar de handtekeningen van de pastoor en de secretaris van een parochiebestuur hebben pas rechtskracht als het bisdom deze overeenkomst heeft goedgekeurd. De overeenkomst op 6 maart was daarom ‘onder voorbehoud van bisschoppelijke machtiging’. Dit is een heel logische en goede procedure, namelijk om te voorkomen dat parochies in de persoon van een pastoor en secretaris grote uitgaven doen zonder dat deskundige buitenstaanders controle daarover kunnen uitoefenen.

In onze kerk ligt deze controle op bisdomniveau. Elk bisdom is volgens het canonieke recht verplicht een zogenoemde Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) op te richten, bestaande uit deskundige personen die namens en voor de diocesane bisschop zijn controlewerkzaamheden uitoefenen en de econoom van het bisdom adviseren bij de uitoefening van zijn taak.

Op 14 maart 2019 is de bisschoppelijke machtiging voor de bouw afgegeven.
De gemeente moet nu de grond bouwrijp maken om de eerste paal te kunnen slaan.

Pastoor S. Koppers

 

PAROCHIERAAD 9 MAART 2019 

Posted 01/03/2019 By mgteska

UITNODIGING PAROCHIERAAD 9 MAART 2019

Zaterdagavond 9 maart kick-off

Start bouw nieuwe kerk

Presentaties door aannemer Reimert-Ubink Bouw

en door architecten RoyalHaskoningDHV uit Amersfoort

Aanvang: 19.00 uur

Plaats: Kerkcentrum De Lichtboog, Klokkeluiderstraat 10

1315 EJ Almere

Roderick zoekt licht in Almere

Bezoek depot kunstwerk Strawinsky

Posted 08/07/2018 By mgteska

Donderdag 6 juni 2018 zijn wij in het depot onze aanwinst wezen bekijken o.a. om samen met restaurateurs de werken te inspecteren. De schade lijkt gelukkig mee te vallen. Op de foto’s zie je het paneel van respectievelijk ‘De verheerlijking op de berg Tabor’, het ‘Laat de kinderen tot Mij komen’ en ‘De doop van Jezus in de Jordaan’. De panelen zijn opgeslagen in houten boxen en zullen na enkele kleine restauraties aan de wanden van de nieuwe St. Bonifatiuskerk te Almere worden bevestigd.

Zie ook de Facebook-pagina van Pastoor Sandor Koppers.

(meer…)

Overdracht Kunstwerk nieuwe kerk

Stand van zaken bouw kerk (mei 2018)

Fondsenwerving interieur nieuwe kerk

Zoals in het openingsartikel van de speciale Kerkmare vermeldt, staan we met zijn allen voor de uitdaging om met elkaar als parochie € 100.000,-  bijeen te krijgen!

Op 1 maart heeft de nieuwe actie reeds  € 55.000.- opgebracht.

Laten we duidelijk zijn: we hebben u nodig om straks te kunnen genieten van een fraaie inrichting.
Daarom doen we een beroep op u om weer mee te doen aan onze nieuwe € 250,- actie.

Uitnodiging Parochieraad

 

Vervolg € 250,= actie nieuwe r.k. kerk

Posted 14/11/2015 By mgteska

In 2012 heeft het parochiebestuur een succesvolle actie ingezet om geld in te zamelen voor de bouw van een nieuwe kerk. Deze actie heeft inmiddels geresulteerd in een opbrengst van meer dan € 120.000,–. Wij zijn iedereen die hieraan heeft bijgedragen zeer dankbaar. Het succes van deze actie heeft ook duidelijk gemaakt dat er in onze parochie ruim draagvlak bestaat voor de nieuwe kerk. En daar zijn we zeer blij mee. De € 250,– actie loopt nu af. Gezien het succes hiervan, heeft het parochiebestuur het besluit genomen dit een vervolg te geven. Daarmee stelt het bestuur de parochianen die tot nu toe jaarlijks een periodieke schenking doen in de gelegenheid dit te continueren. Ook parochianen die toen niet en mogelijk nu wel hieraan mee kunnen en willen doen worden hiermee in de gelegenheid gesteld om in te stappen. Dat zelfde geldt voor mensen die na 2012 deel uit zijn gaan maken van onze parochiegemeenschap. De nieuwe actie gaat in op 1 januari 2016. We hopen wederom op uw steun teneinde medio 2018 elkaar te kunnen ontmoeten in de nieuwe r-k. kerk. In de folder (links) vindt u de informatie over deze nieuwe actie. U kunt uw bijdrage aan deze actie doen middels een periodieke schenking en is dan aftrekbaar van de belasting.
De uitleg en formulieren vindt u op de pagina kerkbijdrage.

Kerkbouw 22-6-2012

 

 Stand van zaken bouw nieuwe r.k.-kerk

Na de succesvolle inzamelingsactie die wij in januari  hebben afgerond, is de bouwcommissie voortvarend verder gegaan met de doorontwikkeling van het bouwproces. Kort voor de zomer wil ik u in dit artikel op de hoogte stellen van de belangrijkste ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan. 

In de eerste plaats staan wij nu  aan de vooravond van de ondertekening van de reserveringsovereenkomst met de gemeente Almere. Over elke detail uit deze overeenkomst bestaat nu duidelijkheid en overeenstemming. Met deze overeenkomst legt de gemeente zich vast de gevraagde grond aan de Youri Egorovweg  uitsluitend aan de r.k.-parochie te willen verkopen en hierover dus niet meer met derden in onderhandeling te gaan. In de loop van het volgend jaar zal de parochie dan overgaan tot de definitieve koop van het grondgebied aan de Youri Egorovweg. Jaren van zoeken en onderhandelen zijn hieraan vooraf gegaan en het feit dat de grond uitsluitend voor de parochie gereserveerd zal zijn, ziet de bouwcommissie als een  nieuwe mijlpaal in het bouwproces.

Daarnaast is de bouwcommissie in gesprek geweest met de architecten van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Uitvoerig hebben wij met hen ons Plan van Eisen besproken. Op basis van de inbreng van de bouwcommissie hebben de architecten een eerste aanzet gegeven tot het maken van een schetsontwerp van de nieuwe kerk. De architecten  hebben een massastudie gemaakt, wat inhoudt dat zij de door ons gevraagde ruimtes  in blokken hebben neergezet, waarmee verschillende typen indelingen gemaakt konden worden over de positionering van de verschillende onderdelen van het gebouw.

De bouwcommissie was onder de indruk van de presentatie die de architecten op 18 april voor de bouwcommissie gehouden hebben en die de opmaat vormt voor een schetsontwerp dat niet meer in woorden, maar in beelden zal laten zien hoe de nieuwe kerk eruit zal komen te zien. Het is nu nog niet duidelijk wanneer dit schetsontwerp gereed zal zijn, maar zodra dat het geval is zal de bouwcommissie daar in de parochie meerdere presentaties over  geven.

Een derde punt dat ik in dit artikel aan de orde wil stellen is het volgende. Een kerk bouwen is niet alleen een kwestie van stenen bestellen en stapelen. Onherroepelijk dient zich de vraag aan welke betekenis het gebouw kan hebben voor rooms-katholieke mensen in Almere die van het kerkgebouw gebruik gaan maken, voor omwonenden, voor mensen die zorg en opvang nodig hebben enz. Welke ruimte wordt geboden om eigen accenten te leggen en eigen activiteiten te ontplooien? Hoe gaan we in het nieuwe gebouw om met de kernwaarden die bij ons als r.k.-gemeenschap passen?

Om hierover na  te denken vond op 9 juni een bezinningsdag plaats voor de besturen van de parochies in de regio Zuidelijk Flevoland en de bouwcommissie o.l.v. pastoor Nico van der Peet. Nico van der Peet is al jaren werkzaam als pastoor in Amsterdam Noord en heeft ruime ervaring opgedaan met het integreren van kleinere parochiegemeenschappen in een grote regiokerk, alsmede het starten van het bouwproces van een nieuwe kerk die daar gerealiseerd gaat worden. Deze nieuwe kerk moet kerkelijk huisvesting bieden aan parochianen die jarenlang in diverse andere kerken hun kerkelijk thuis hadden. En die kerkgebouwen zijn en worden nu gesloten. Dit houdt in dat gemeenschappen die tot nu toe  ieder een eigen identiteit hadden nu tot één gemeenschap moeten groeien. Geen eenvoudig proces.

Wat pastoor Van der Peet in zijn inleiding en gespreksleiding ons duidelijk heeft gemaakt is dat om dit proces in goede banen te leiden het noodzakelijk is om iedere groep de ruimte te bieden zichzelf te blijven en weerstanden en verschillen niet te veroordelen of weg te poetsen. De parochiegemeenschap zal  letterlijk en figuurlijk de tijd en de ruimte moeten nemen om dit integratieproces uiteindelijk ook zijn eigen gang te laten gaan. Dit vraagt om geduld en om het inzicht de dingen te doen op het juiste moment en op de juiste manier. Maar vooral ook door daar voortdurend met elkaar over in gesprek te zijn en te blijven.

Deze inzichten nemen wij ook mee naar onze eigen situatie in Almere. Hoewel we op de goede weg zijn, hebben we in Almere nog een lange weg te gaan. En op het punt van kerkbouw heeft katholiek kerkelijk Almere inmiddels ook al geschiedenis geschreven. Zo is besloten tot de bouw van ‘slechts’ één nieuwe r.k.-kerk in Almere. De kerk wordt in “Stad” gebouwd en niet in “Buiten”, zoals aanvankelijk werd verondersteld. Dit gewijzigd besluit heeft gevolgen gehad voor de wijze waarop het proces van de bouw van de nieuwe kerk beleefd en ervaren wordt. De parochiegemeenschappen van Almere Stad en Almere Buiten zijn vorig jaar bestuurlijk verenigd zijn in een personele unie, maar in de gemeenschappen zal er nog veel tijd nodig zijn om tot één parochiegemeenschap te groeien.  De parochie in Almere Haven heeft in de regio een eigen accent gelegd op de wijze waarop men daar ‘kerk’ wil zijn. Zo heeft iedere gemeenschap zijn eigen historie en een eigen kijk op de werkelijkheid.

En daarom zal alle aandacht de komende jaren ook uit moeten gaan naar de manier waarop wij uiteindelijk willen toegroeien naar één kerk. Het is een groeiproces dat onder geen beding geforceerd kan en mag worden, maar waar slechts langs de weg van geleidelijkheid naar toe gegroeid kan worden.

Pastoor Van der Peet vertelde in zijn inleiding ook dat voordat er kerken bestonden de volgelingen van Jezus “Mensen van de Weg” werden genoemd. Mensen die leefden in de geest van Jezus van Nazareth, maar die nog moesten zoeken naar een eigen organisatievorm. Feitelijk is dat op ons ook van toepassing. Wij zijn óók “Mensen van de Weg”, omdat  wij voortdurend uitgedaagd worden om antwoorden te vinden op de vraag hoe wij aan ons kerkelijk leven vorm en inhoud moeten geven in steeds veranderende omstandigheden. In een tijd waarin steeds minder mensen zich door het kerkelijk leven aangesproken voelen, in een tijd ook waarin wij steeds minder kunnen steunen op mensen die ons als voorganger in het geloof  kunnen begeleiden, moeten er nieuwe stappen gezet worden. De bouw van een kerk die een grotere gemeenschap kan bedienen is er daar één van. Een goede stap, maar wijsheid, geduld, tijd, ruimte  zullen nodig zijn om in de toekomst tot één hechte kerkelijke r.k.-gemeenschap in Almere en in Zuidelijk Flevoland te groeien. En de tijd die daarvoor nodig is, die hebben we en die nemen we. En we zullen die tijd goed gebruiken om hierover op talrijke  momenten en manieren met elkaar in gesprek te gaan en te blijven.

Namens de bouwcommissie wens ik u een goede zomer toe. Wij houden u op de hoogte.

Gerard van der Lee.

 

€ 250,- actie Almere Stad

Kerkbouw: Stand van Zaken en resultaat € 250 actie.

In november 2011 is het startschot gegeven om  aan de eerste fase van de fondswerving uitvoering te geven. Dit eerste initiatief heeft sindsdien bekendheid gekregen onder de naam ” € 250,– actie”. Doelstelling van deze actie was om in zo kort mogelijke tijd binnen onze kerkgemeenschap een bedrag van € 100.000,– bijeen te brengen. Als dit doel bereikt zal worden  heeft de bouwcommissie het overtuigende argument in hand dat de bouw draagvlak heeft  in onze kerkgemeenschap. Aan deze actie is in de afgelopen weken op  tal van manieren aandacht besteed. 

Op het moment van schrijven van dit artikel (16 januari) is het voorlopig resultaat van deze actie vastgesteld op € 97.250,–.

Alle gevers: Heel erg bedankt! Het is een fantastisch  resultaat waar we als parochiegemeenschap trots op mogen zijn. Voor de bouwcommissie is het niet alleen een financieel succes, maar belangrijker nog: dit vormt een bewijs dat onze kerkgemeenschap de nieuwe kerk ook erg graag wil en er ook wat voor over heeft. Dat bewijs kunnen wij ook meenemen als wij in een volgende fase  sponsoren en subsidiegevers zullen vragen om ons financieel te ondersteunen in onze ambitie de nieuwe kerk te realiseren.

Bestuur en bouwcommissie zijn al enkele jaren bezig met de bouw van de kerk. Afgelopen jaar is er wel wat veranderd. Tot vorig jaar waren zowel de St. Martinusparochie in Almere Stad als de St. Andreasparochie in Almere Buiten beide bezig met de voorbereiding van de bouw van een nieuwe kerk. In 2011 heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam het onomkeerbare besluit genomen toestemming te geven voor de bouw van slechts één kerk in Almere. Vanuit oogpunt van logistiek en toekomstige stadsontwikkeling is ervoor gekozen de nieuwe kerk te realiseren in het gebied langs de Hoge Ring aan de Youri Egorovweg (YE), gelegen nabij Intratuin in Almere Stad.

Dit besluit is op zich logisch, maar ook  pijnlijk voor parochianen in Almere Buiten en in het bijzonder voor die mensen die zich jarenlang hebben ingezet om een nieuwe kerk in Almere Buiten te realiseren. Het is begrijpelijk dat in Almere Buiten de bouwontwikkelingen nu met gemengde gevoelens worden gevolgd.

Daarbij komt ook nog dat beide parochies sinds 1 juni 2011 door een gezamenlijk en geïntegreerd bestuur geleid worden in de Personele Unie. Daarmee wordt de kerkbouw ook in een bredere context  geplaatst en zal de nieuwe kerk er straks zijn voor heel r.k. Almere. Het zal voor velen in ieder geval tijd kosten om de bouw van de nieuwe kerk in dit nieuwe perspectief te kunnen zien. De bouwcommissie wil hierin actief en ondersteunend aanwezig zijn en daar waar nodig overleg voeren met alle betrokkenen en belanghebbenden.

Bouwcommissie en parochiebestuur hebben er alle vertrouwen in dat we rond de bouw van de kerk op de goede weg zijn. Overleg met de gemeente Almere en het bisdom Haarlem-Amsterdam verloopt constructief en doelgericht. Nieuwe (financiële) acties groot en klein zijn in voorbereiding. Ook mensen die om welke reden dan ook in de afgelopen weken niet mee hebben kunnen doen krijgen alle kans om in het nieuwe jaar naar eigen vermogen en kunnen bij te dragen aan  de bouw van de kerk. En in 2012 zal de bouwcommissie ook actief op zoek gaan naar sponsoren en subsidiegevers. De bouwcommissie zal vaker en regelmatig in dit blad verslag doen van de  stand van zaken. Uitgebreider zal de bouwcommissie de voortgang van de bouw documenteren op de website van de parochie. (www.katholiekalmere.nl)  Daar kunt u beleidsnotities vinden die in de afgelopen jaren  over de bouw geschreven zijn, alsmede verslagen van parochieraadplegingen. Ook zullen tussentijds belangrijke ontwikkelingen op de website beschreven worden.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u vanzelfsprekend altijd bij leden van het parochiebestuur en de bouwcommissie terecht.

16 januari 2012.

Gerard van der Lee.
Lid bouwcommissie nieuwe r.k.kerk