De Werkgroep Catechese

 

De werkgroep Catechese wil een bijdrage leveren aan de vorming van kinderen, jongeren en volwassenen, om zo invulling te geven aan het leerling zijn van Jezus. Dit heeft zijn weerslag op een gelovig gemeenschapsleven (communio), een christelijke praxis (diaconie) en een levendige rituele viering (liturgie). Er zijn verschillende vormen van catechese beschikbaar.

Binnen de regio Almere zijn op dit moment vijf catechetisch medewerkers beschikbaar voor het begeleidingen van de catechese.

In 2005 hebben een drietal vrijwilligers binnen de parochie een opleiding gevolgd tot catechetisch medewerker.  Deze opleiding is met succes gevolgd en wordt bevestigd met een zending van de bisschop van Haarlem, Mgr. Punt.

Binnen het bisdom Haarlem Amsterdam zijn er meerdere catechetisch medewerkers die geregeld contact met elkaar hebben. Deze groep noemt zichzelf het ‘Lopend Vuurtje’.

In 2015 zijn twee Vrijwilligers gestart met een vierjarige studie aan het theologisch instituut Tiltenberg.

De catechetisch medewerkers binnen Almere werken voor de regio Almere. Zij begeleiden vrijwilligers die binnen de parochie een groep leiden op het gebied van catechese. Daarnaast zijn ze zelf ook betrokken bij werkgroepen en geven zelf ook catecheseavonden.

  • Bernadette Bosma – Catechese algemeen
  • Ans Sonneveld – Eerste Communie en Kindercatechese
  • Hans Bosma – Volwassenencatechese en Opleiding
  • Lisette de Block
  • Monique Wagenaar

Voor contact met de catechetisch medewerkers kunt u een mail sturen naar de werkgroep catechese.

Klik op onderstaande links voor meer informatie.

Vormen van Catechese

Kindercatechese

  • Kinderkerk
  • Catechese met kinderen
  • 12+ groep

Volwassenen catechese

 

Geloven Nu

geloven nuWat geloven we? Waarom geloven we eigenlijk? In wie geloven we? Vragen die we dikwijls stellen maar waar we maar moeilijk een antwoord op vinden.

Bij voldoende belangstelling (minimaal 6 personen) starten we binnen de regio met een nieuwe groep onder deze uitdagende titel waarbij we samen op zoek gaan naar een antwoord op deze en andere vragen rond geloven in deze tijd. Daar wil ik u graag voor uitnodigen.

De groep biedt de gelegenheid om in een kleine kring naar elkaar te luisteren en elkaar iets te vertellen over belevingen, vragen en verwachtingen. Na kennismaking met elkaar, gaan we uit van verhalen, werkvormen en vragen uit de uitgave Geloven NU van de Katholieke Bijbelstichting, maar thema’s en werkvormen kunnen ook door u worden aangedragen. Om ruimte te geven voor ieders inbreng kan de groep uit maximaal 12 personen bestaan. Bij grote belangstelling zullen we kijken of we meerdere groepen kunnen starten.

De groep draait drie jaar waarbij er gemiddeld acht avonden per jaar worden georganiseerd. De avonden worden gehouden op de dinsdagavond en starten om 20:00 uur en duren tot 22:00 uur.

Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven door uw naam en adresgegevens en telefoonnummer te sturen naar catechese@katholiekalmere.nl. U kunt uw gegevens onder vermelding van Geloven Nu ook afgeven aan de parochieadministratie. Bij voldoende aanmeldingen starten we een nieuwe groep.

 

Opnieuw Beginnen

Voor volwassenen (25+) en jongeren (18-25 jaar) die op zoek zijn naar een nieuw begin in hun geloof is een project opgezet waar we stap voor stap gaan kijken wat het geloof in het dagelijks leven kan betekenen. Opnieuw beginnen is een persoonlijke weg en stelt de deelnemers in staat om op onderzoek te gaan om met hun geloof een nieuw begin te maken. Zulk verlangen naar een nieuw begin kunnen we in verschillende fasen van ons leven voelen.

Voor jongeren (18-25)
De tien bijeenkomsten starten in januari/februari waarna er iedere maand een bijeenkomst is. Met leuke werkvormen en gesprekken gaan de deelnemers op zoek naar hun geloof. Op basis van opdrachten zoeken de deelnemers dingen op die tijdens de avonden kunnen worden ingebracht. Na dit project kunnen de deelnemers een keuze maken of ze gedoopt en/of gevormd willen worden. Wanneer dit plaats gaat vinden wordt in overleg met de pastoor en begeleiders vastgesteld.

Opnieuw beginnen

Voor volwassenen (25+)
De zes bijeenkomsten worden gegeven in een periode van zes tot acht weken voor Pasen en worden ondersteund door een persoonlijk handboek dat tijdens deze weken kan worden bijgehouden. Na dit project kunnen de deelnemers een keuze maken of ze tijdens de Paaswake gedoopt en/of gevormd willen worden.

Graag nodig ik u uit om samen op weg te gaan.

De begeleiding wordt verzorgd worden door catechetisch medewerkers onder verantwoordelijkheid van de pastoor. Wilt u meedoen dan kunt u zich bij de werkgroep catechese onder vermelding van uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en leeftijd. U kunt zich ook opgeven bij de pastores.  Zie voor de contactgegevens de pagina van de betreffende locatie.

Voor dit project wordt een eigen bijdrage gevraagd voor het gebruikte materiaal en het toedienen van de sacramenten. Dit mag echter geen belemmering zijn om deel te nemen. Om ruimte te geven voor ieders inbreng kan de groep uit maximaal 8 personen bestaan.

Deze cursussen worden regionaal gegeven. De avonden  starten om 20:00 uur, duren tot 22:00 uur en worden gehouden op een nader te bepalen locatie. Na opgave ontvangt u een uitnodiging voor de eerste avond.