Schema vieringen met Kerstmis, Nieuwjaar en in januari

Posted 06/12/2020 By mgteska

ATTENTIE!
We zijn helaas genoodzaakt om toe te zien dat elke parochiaan tijdens de kersttijd niet meer dan één keer een eucharistieviering bijwoont, en zich niet inschrijft voor meer vieringen achterelkaar. Er zijn in de kersttijd tot het feest van de Doop van de Heer op zondag 10 januari, in totaal acht eucharistievieringen, waardoor er voor zo’n 240 parochianen ten minste één keer een plekje is. Wanneer de aanloop minder is, ontstaat er ruimte om u vaker aan te melden.

Vervolgens zullen er tot het moment van de overgang naar onze nieuwe kerk in De Lichtboog vieringen in het weekeinde zijn op zaterdag 19.00 uur en op zondag om 09.15 uur.

Het roulatiesysteem is vanaf 1 januari 2021 niet meer van toepassing.

KERSTAVOND
24 december
vieringen NIET voor publiek toegankelijk!!
De gezinsviering en de Nachtmis kunt u die avond via livestream te bekijken!

EERSTE KERSTDAG
25 december om 09.15 uur.
Viering met enkele cantors en met maximaal 30 kerkgangers

TWEEDE KERSTDAG
26 december om 11.15 uur.
Viering met enkele cantors van het Laetarekoor en met maximaal 30 kerkgangers

27 december om 09.15 uur
Viering met enkele cantors en maximaal 30 kerkgangers

NIEUWJAARSDAG
1 januari om 11.15 uur
Viering met maximaal 30 kerkgangers

Zaterdag 2 januari om 19.00 uur
Viering met live-stream en maximaal 30 kerkgangers

Zondag 3 januari om 09.15 uur
Viering met enkele cantors en maximaal 30 kerkgangers

Allerzielen 2020

Posted 03/10/2020 By mgteska

 

Allerzielen in 't lichtNet als vorig jaar is er een Allerzielenviering op 2 november.
Ook dit jaar is er dan gelegenheid voor parochianen om de namen van hun overleden dierbaren via de beamer te laten projecteren.
U kunt de namen van uw overleden dierbaren aan ons doorgeven via het volgende adres:

https://allerzielen.katholiekalmere.nl

U krijgt vervolgens van ons via de e-mail een melding van de door u opgegeven intenties.
Tijdens de viering zullen alle opgegeven intenties op het grote scherm worden geprojecteerd.

Voor deze viering zijn nabestaanden, van overledenen na 2 november 2019, welkom.

Deze viering zal worden gestreamd.

Voor deze viering kunt u geen plaatsen in de Lichtboog reserveren !!

 

Allerzielen 2019

Posted 04/10/2019 By mgteska

Allerzielen in 't licht Net als vorig jaar verwachten wij weer veel kerkgangers op de Allerzielenviering van 2 november.
Ook dit jaar is er dan gelegenheid voor parochianen om de namen van hun overleden dierbaren via de beamer te laten projecteren.

U krijgt vervolgens van ons via de e-mail een melding van de door u opgegeven intenties.

Vlak voor de Allerzielenviering is er een laptops beschikbaar waar u uw laatste toevoegingen kunt opgeven.
Tijdens de viering zullen alle opgegeven intenties op het grote scherm worden geprojecteerd.

MARIALOF IN OKTOBERMAAND – ROZENKRANSMAAND

Posted 15/09/2018 By mgteska

Almere Stad:
Elke donderdagavond in oktober is er weer het traditionele Marialof in De Lichtboog. De vieringen beginnen om 19.15 uur en duren tot circa 20.00 uur. Drie kwartier Maria loven en eren door het bidden van de rozenkrans en het aanbidden van het Allerheiligste in de monstrans. Maria had immers tegen Bernadette gezegd dat we het Allerheiligste moeten aanbidden. Vandaar dat er elke dag in Lourdes een sacramentsprocessie is, die wordt afgesloten met een plechtig Lof in de ondergrondse H. Pius X-basiliek. Deze traditie zetten wij hier op bescheiden wijze voort. We zingen een aantal gregoriaanse liederen en sluiten de plechtigheid af met de zegen met het Allerheiligste.

Almere Buiten:
Elke woensdagavond in oktober zijn ook dit jaar weer Mariavieringen in het restaurant van het verzorgingshuis Buitenhaeghe. De vieringen beginnen om 19.30 uur. Oktober is van oudsher bekend als de rozenkransmaand, dus staat uiteraard in deze maand en in deze vieringen de rozenkrans centraal.
Elke woensdagavond staan we stil bij een van de serie geheimen van de rozenkrans, waardoor gedurende deze maand alle geheimen aan bod zullen komen.
Het spreekt vanzelf dat u allen, wie u ook bent en waar u ook vandaan komt, op een of meerdere avonden in oktober van harte welkom bent.

17 juni 2018 Heilig Vormsel

Posted 22/06/2018 By mgteska

Op zondag 17 juni 2018 hebben 12 jongeren het Heilig Vormsel ontvangen van monseigneur J.G.M. van Burgsteden sss. Voorganger van de viering was pastoor Sandor Koppers en had het thema “Geloven in vriendschap”. Deze jongeren hebben 3 jaar lang in huislijke kring, onder leiding van Yvonne de Vos, meindert en Katinka Sterrenberg, zich voorbereid op het Vormsel. De viering werd muzikaal verzorgt door het jongerenkoor Luminoso  o.l.v. Gera de Vries. Hartelijke felicitaties voor alle vormelingen en hun families.