Openingstijden de Lichtboog tussen Kerstmis en Oudjaar

Posted 24/12/2020 By mgteska

Op maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 december van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, is kerkcentrum de Lichtboog geopend voor gebed, het opsteken van een kaarsje en bezoek aan de kerststal.
Dit wordt mogelijk gemaakt met inzet van vrijwilligers van de Bonifatiusparochie en PGA StadsPoort.

Dit alles volgens de bij ons geldende coronamaatregelen 

Kerstboodschap van deken Carlos A. Fabril

Posted 13/12/2020 By mgteska

Bemoedigend woordje

Van oudsher noemen wij deze tijd de donkere dagen voor Kerstmis. In deze laatste weken van het jaar is het buiten ook eerder donker. Dit jaar heeft deze duisternis zich uitgebreid tot bijna alle kanten van ons leven. Misschien heb je verdrietige gebeurtenissen meegemaakt; heb je dierbaren verloren; heb je tegenslag en eenzaamheid gekend, of was je gewoon moe, onzeker of angstig. In ieder geval delen wij allemaal een verlangen naar een nieuwe tijd, een nieuwe toekomst, en zonder meer naar Licht en Vrede.

Het lijkt alsof bijna dit hele jaar 2020, vanaf de Veertigdagentijd in maart, donker is geweest. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de wereld voor vele mensen een plek van blijvende duisternis en onzekerheid is geworden.

Wat er in Amerika gebeurt voelen de mensen in Afrika. Wat er in Azië gebeurt voelen de mensen in Europa, enz. De wereld is ineens heel klein geworden en dit laat ons zien dat alle mensen op deze wereld één grote familie kunnen worden van broeders en zusters onder één God, onze hemelse Vader.  Wat met sommigen van ons gebeurt heeft uiteindelijk effect op ons allemaal. De beperking waarmee wij en ieder andere mens dit jaar geconfronteerd werden, van veel willen en weinig kunnen, maakten de mens bewust van de realiteit van zijn kleinheid. Maar tegenover de kleinheid van de mens staat de grootheid van God. Hij is bereid de mens te helpen waar hij Hem nodig heeft of daar waar hij God in zijn leven toelaat!

“Het volk dat ronddwaalt in het donker, heeft een groot licht gezien!” (Js. 9,1)

Nu Kerstmis vóór de deur staat, geeft God ons en de hele mensheid de genade om het mysterie van de Menswording van Zijn Zoon Jezus Christus in de juiste betekenis van het woord te gaan vieren! Niet uitbundig, niet in grote gezelschappen maar in totale eenvoud en heel kleinschalig. In de eenvoud en in de diepte van het gezinsleven zoals Jozef en Maria, destijds het wonder van het Kerstkind in de donkere wereld meegemaakt hebben. Daar is het Licht van Gods gerechtigheid op aarde verschenen. Daar hebben de herders, die in het open veld over hun kudde waakten, in hun eenvoud door het wonderbare licht dat aan hemel verscheen, zich naar het Kerstkind laten leiden om het wonder te aanschouwen, het wonderbaarlijke Kind!

Beste mensen, onze wereld, de mensheid en wijzelf hebben dit wonder weer nodig. Versier je huis voor Kerstmis! Zet een kerststal neer! Laat je huisgezin een warme plek worden waar dit Kind, de Zoon van God, zijn intrek kan nemen! Maar versier vooral je hart; maak daar een heerlijk en toegankelijk kribbetje van waar het Kerstkind, de Vredevorst, neergelegd kan worden en vier Kerstmis! Want Kerstmis betekent licht, vrede, leven en een nieuw begin!

Van harte Zalig Kerstmis gewenst aan u en al uw dierbaren.

Met een hartelijke groet,

Pastoor Carlos A. Fabril
Deken van Gooimeer

Schema vieringen met Kerstmis, Nieuwjaar en in januari

Posted 06/12/2020 By mgteska

ATTENTIE!
We zijn helaas genoodzaakt om toe te zien dat elke parochiaan tijdens de kersttijd niet meer dan één keer een eucharistieviering bijwoont, en zich niet inschrijft voor meer vieringen achterelkaar. Er zijn in de kersttijd tot het feest van de Doop van de Heer op zondag 10 januari, in totaal acht eucharistievieringen, waardoor er voor zo’n 240 parochianen ten minste één keer een plekje is. Wanneer de aanloop minder is, ontstaat er ruimte om u vaker aan te melden.

Vervolgens zullen er tot het moment van de overgang naar onze nieuwe kerk in De Lichtboog vieringen in het weekeinde zijn op zaterdag 19.00 uur en op zondag om 09.15 uur.

Het roulatiesysteem is vanaf 1 januari 2021 niet meer van toepassing.

KERSTAVOND
24 december
vieringen NIET voor publiek toegankelijk!!
De gezinsviering en de Nachtmis kunt u die avond via livestream te bekijken!

EERSTE KERSTDAG
25 december om 09.15 uur.
Viering met enkele cantors en met maximaal 30 kerkgangers

TWEEDE KERSTDAG
26 december om 11.15 uur.
Viering met enkele cantors van het Laetarekoor en met maximaal 30 kerkgangers

27 december om 09.15 uur
Viering met enkele cantors en maximaal 30 kerkgangers

NIEUWJAARSDAG
1 januari om 11.15 uur
Viering met maximaal 30 kerkgangers

Zaterdag 2 januari om 19.00 uur
Viering met live-stream en maximaal 30 kerkgangers

Zondag 3 januari om 09.15 uur
Viering met enkele cantors en maximaal 30 kerkgangers

Mededelingen 28 en 29 november 2020

Posted 28/11/2020 By mgteska

Vieringen door de week:

Dinsdag- en donderdagmiddag om 17.00 uur: vespers met aansluitend eucharistieviering. Op dinsdag beginnen we om 16.30 uur met het rozenkransgebed.

Vieringen komend weekend:

Zaterdagavond 5 december om 19.00 uur: viering met livestream;

Zondagmorgen 6 november om 11.15 uur (!): eucharistieviering met cantors van het Laetarekoor.

Vier Kerstmis! Er is een speciale website door de Nederlandse bisschoppen opgezet met daarin links en downloads om ons voor te bereiden op het kerstfeest. www.vierkerstmis.nl

  • Meld u aan voor de parochiële nieuwsbrief! Zo blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes. U kunt dat doen via www.katholiekalmere.nl
  • Oliebollenactie: u kunt uw bestelling via de gegevens op onze website doorgeven aan onze oliebollenbakker Dennis van den Brink.

Tenslotte onze bereikbaarheid via de mail:
penningmeester@katholiekalmere.nl (penningmeester Van der Woude)
administratie@katholiekalmere.nl (administratieve zaken)
pastoor.koppers@katholiekalmere.nl (pastorale zaken) of telefonisch 06-29132792

 

Oliebollenverkoop t.b.v. de Bonifatiuskerk

Posted 13/11/2020 By mgteska

Doe mee met de oliebollenactie ten bate van de inrichting van onze nieuwe kerk.

(klik voor de Flyer)

Oliebol – naturel                    € 0,50
Oliebol – appel en rozijn      € 0,75

U kunt uw bestelling tot 24 december doorgeven.
Vermeld hierbij graag uw naam en telefoonnummer,
de aantallen en uw voorkeur voor ophaaldag.

ophaaldagen:
28, 29 en 30 december 2020
afhaaladres: Knopkruidpad 5

Te bestellen via email:
dennisvdbrink@hotmail.com
of
mobiel: 06-18019028

betaling:
contant / tikkie