Bouwdocumenten

Programma van Eisen

Voor de bouw van een kerk voor de

r.-k. geloofsgemeenschap van Almere

november 2011

Voorwoord

Wij staan als katholieke geloofsgemeenschap van Almere voor een enorme uitdaging. De uitdaging onze geloofsgemeenschap voor te bereiden op de toekomst. Een toekomst van helaas teruglopende middelen en mogelijkheden. Maar ook staan we voor de uitdaging het katholieke geloofsgoed door te geven aan toekomstige generaties Almeerders. Bij beide uitdagingen hoort verstandig beleid. Beleid gericht op wat noodzakelijk en haalbaar is. Helaas is het noodzakelijk om op termijn een of meer kerkgebouwen af te stoten. En het lijkt ons daarbij zeer verstandig om gelijktijdig de financiële grondslag onder de katholieke kerkgemeenschap te verstevigen. Dit betekent dat de beperkte financiële middelen dusdanig moeten worden gecombineerd en aangewend dat er een vitale, financieel gezonde geloofsgemeenschap ontstaat.

Daarnaast is onze uitdaging gelegen in het feit dat wij nu en in de toekomst een missionaire kerkgemeenschap moeten zijn. Een gemeenschap met een boodschap voor de wereld. Gelukkig kunnen wij als rooms-katholieken putten uit een zeer rijke tweeduizend jaar oude geschiedenis. Deze geschiedenis willen wij graag doorgeven in onze liturgie, onze catechese, onze diaconie én in ons te bouwen kerkgebouw.

Toen de christelijke kerk in de vierde eeuw ‘bovengronds’ kwam en gebouwen voor haar eredienst kon ontwikkelen, koos zij de basilica. De basilica was oorspronkelijk een gebouw waar volk en overheid elkaar troffen. Het was dus van oorsprong een seculiere bouwvorm. De eerste generaties christelijke bouwers slaagden er evenwel in om de bestaande, bij het tijdsgewricht en de cultuur passende bouwvorm over te nemen en te transformeren tot een gebouw waar ruimte is voor het heilige: voor de ontmoeting met de drie-ene God en voor de omvorming van de samengeroepen en samengekomen groep mensen tot christelijke geloofsgemeenschap, tot volk Gods, Lichaam van Christus, in de kracht van de heilige Geest.

Uit rondvraag in onze parochiegemeenschap komen verlangens naar een kerkgebouw naarboven die spreken over sacraliteit, stilte, ruimte, ontmoeting. Tevens blijkt stijlzuiverheid een belangrijk aspect vanuit onze rondgang. Velen waren zeer geïmponeerd door de kapel van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Daarnaast sprak de door dom Van der Laan osb ontwikkelde Bossche School ons zeer aan. Maar wij willen vooral ook een parochiekerk waar de Almeerse burger God kan ontmoeten, waarin ruimte is voor het heilige, voor de Allerheiligste. Maar waar die parochiaan tevens zijn medemens kan ontmoeten om te leren, te dienen, te praten en er voor elkaar te zijn. Vanaf het allereerste begin van de katholieke kerk in Almere stond een dergelijke communicatie voorop. En deze traditie willen wij graag in het nieuw te bouwen kerkgebouw continueren.

Dus naast een strikt sacraal en liturgisch gebruik van de kerkzaal, dienen aanpalende ruimtes ook uitermate geschikt te zijn voor het noodzakelijke leerproces in de catechetische ruimtes, en voor de eveneens zo noodzakelijke ontmoetingen in de ontmoetingszaal. Dit gebouw dient daarom qua uiterlijk een als rooms-katholieke kerk herkenbaar profiel te hebben en tevens qua indeling een katholiek spiritueel centrum te zijn voor het leren, vieren en dienen.

1. INLEIDING

In 2005 zijn de eerste ideeën ontstaan voor de bouw van een r.-k. kerk in Almere Stad. Overwegingen hiervoor waren een te beperkte capaciteit tijdens hoogtijdagen, hoge investeringen in ons huidige pand “De Lichtboog” en de steeds moeizamer samenwerking met onze mede-eigenaar de PKN. In september 2007 is de bouwcommissie ingesteld met als doel om de mogelijkheden voor nieuwbouw nader te onderzoeken. Middels twee parochieraden op 29 januari 2008 en 7 oktober 2010 is met de parochianen gesproken over de kernwaarden en het gewenste gebruik van de nieuwe kerk. Ook is een groep respondenten geformeerd van betrokken parochianen en Almeerders, die de bouw van een kerk financieel of in natura kunnen ondersteunen.

De bouwcommissie heeft dit Programma van Eisen opgesteld als vertrekpunt voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe kerk in Almere. Gezien de huidige ontwikkelingen op de beschikbare locatie kunnen, willen en moeten we nu concrete stappen zetten in dit proces.

 1. STAND VAN ZAKEN

De gemeente Almere heeft de afgelopen jaren diverse locaties onderzocht, aangeboden en weer ingetrokken. Echter eind 2010 is er weer beweging ontstaan doordat de locatie aan de Youri Egorovweg alsnog beschikbaar is gekomen.

Locatie

De locatie Youri Egorovweg is gelegen aan de Hoge Ring in Almere-Stad, centraal gelegen tussen de kernen Stad, Poort en Noorderplassen. De locatie is zeer goed bereikbaar per auto en fiets, alle infrastructuur is aanwezig en er kan worden voorzien in voldoende parkeerplaatsen. De aansluiting op het openbaar vervoer is minder goed, de bushalte ligt op circa 400 meter. Een stedenbouwkundige schets van de gemeente Almere, gebaseerd op de globale wensen van de toekomstige gebruikers, is als bijlage 1 toegevoegd.

Programma van Eisen

In de bouwcommissie is het afgelopen half jaar veel tijd besteed aan het inventariseren van de benodigde m2 bruto vloeroppervlak en de daarbij behorende kavelgrootte. Hierover is diverse malen overlegd met de gemeente Almere en met het bouwbureau van het Bisdom.

De gevraagde m2 kavel en gewenste bouwvolume zijn verwerkt in het voorliggende ontwerp bestemmingsplan. De voorlopige bestemmingsplankaart is als bijlage 2 toegevoegd. In dit document zijn de ruimtelijke, functionele en technische eisen bij elkaar gebracht.

 1. Ruimtelijke, functionele en technische eisen

Kerkzaal

 • Geschikt voor 550 plaatsen à 0,8m2/pp, totaal circa 440m2. De kerkzaal  is dusdanig vormgegeven dat deze ook bij een kleine bezetting goed gevuld lijkt, b.v. middels een verdieping. Schuifwanden / rolgordijnen om de kerkzaal op te delen zijn ongewenst.
 • Lichtinval van boven / opzij
 • Gekleurd licht middels b.v. glas in lood of gekleurd glas
 • Hoogte
 • Schuine kap
 • Intimiteit middels b.v. kapellen
 • Basilica / bogen, met een kerkruimte, geen pijpenla
 • Wijdingskruisen
 • Wijwaterbakken
 • Biechtstoel
 • Apsis met Tabernakel circa 50m2
 • Verhoogd altaar in steen (ontwerp conform Tabernakel)
 • Extra vrije ruimte circa 20m2 tussen altaar en zitplaatsen t.b.v. opstelplaats bruidspaar, doodskist, communicanten etc
 • In kerkzaal ruimte voor Mariabeeld circa 15m2
 • In kerkzaal ruimte voor koor, piano, orgeltafel etc circa 50m2. Een (beweegbare?) verhoging voor het koor is wenselijk.
 • Bergruimte voor het koor en Koster circa 25m2. Ruimte is goed afsluitbaar en gelegen naast de ruimte voor het koor. Ruimte eventueel te combineren met bergruimte voor creche.
 • Er wordt een separate Mariakapel ingericht van circa 25m2.
 • Banken met kuipstoeltjes
 • Knielmogelijkheden
 • Rustige en warme kleuren, ook in de verlichting
 • Bakstenen  / kloostermoppen
 • Kroonluchter
 • Natuursteen vloer
 • Grote houten entreedeuren
 • Voorportaal
 • Groot orgel met losse speeltafel
 • Vaste plek voor het koor met microfoons
 • Kruisweg in gangen / zijbeuken
 • Ruime gangpaden
 • Stilte afdwingen

Kerkzaal techniek

 • Ingebouwde  / onzichtbare beamers
 • Lichtgekleurde projectiemuur t.b.v. beamer, onopvallend indien beamer niet wordt gebruikt
 • Draadloze bediening techniek
 • Ingebouwde / onzichtbare webcam
 • Ingebouwde  / onzichtbare geluidsboxen
 • Verborgen / onzichtbare klimaatregulatie
 • Te openen ramen
 • Draadloze omni-directionele microfoons
 • Magneetstrips onzichtbaar verwerkt in wanden voor het ophangen van tekeningen / posters
 • Vloer onder kerkbanken glad / voegloos zodat deze eenvoudig is schoon te houden
 • Voldoende wandcontactdozen
 • Ringleiding
 • Lampen bereikbaar voor het vervangen
 • Goede akoestiek met de juiste nagalmtijd

Sacristie

 • Twee openslaande deuren
 • Bereikbaar vanaf voorportaal en vanaf altaar
 • Ruimte voor kluis, kledingkasten en sacristiekast
 • Ruimte voor techniek
 • Stromend water met afvoer

Entree 30m2

 • Entree voorzien van inloopmat / harde vloer, verder leeg maar uitnodigend. Rechtstreekse entree naar de kerkzaal, garderobe en ontmoetingsruimte.

Garderobe 40m2

 • Garderobe voorzien van vaste haken, voldoende bewegingsruimte en opstelplaatsen voor

Toiletten 40m2

 • rollators, scootmobielen en kinderwagens
 • Toiletten zijn ruim, voorzien van vrijhangende toiletpotten, op de vloeren granito / epoxievloeren zonder (kit)voegen en voorzien van holplinten t.p.v. opgaand werk t.b.v. schoonmaak. Toiletten onderling volledig bouwkundig afgescheiden van onder tot boven. Ruim voorportaal met wasbakken.
 • Invalidetoilet voorzien van verschoonplaats voor baby’s.

Ontmoetingsruimte 100m2

 • Gastvrij onthaal, warme uitstraling
 • Gelegenheid voor presentaties met ingebouwde voorzieningen (laptop, beamer, scherm, audio, video, CAI, internet etc)
 • Ronde tafels
 • Statafels
 • Room dividers / vitrines om de ruimte visueel te verkleinen bij een kleinere bezetting, bij volle bezetting blijven deze in de ruimte onopvallend aanwezig
 • Sfeef / algemene verlichting
 • Direct zicht op en toegang tot de tuin middels openslaande deuren
 • Geschikt voor 100 personen
 • Uitgiftepunt / bar, met gescheiden uitgifte / inname
 • Warme uitstraling vloer b.v. hout

Keuken 55m2

 • Gecombineerd met uitgiftepunt / bar in de ontmoetingsruimte met gescheiden uitgifte / inname
 • Koffie / thee / fris zowel voor kleinere groepen als voor 600 personen tegelijkertijd
 • Kleinkeuken voor circa 200 personen
 • Inrichting conform HACCP
 • Voorzien van afgescheiden / separate afwasruimte
 • Bij voorkeur plaatsing diverse apparatuur als combi-steamer etc, maar in ieder geval is hiervoor ruimte gereserveerd en zijn aansluitpunten aanwezig
 • Gelegen naast berging / bergruimte welke is voorzien van separate buitendeur t.b.v. bevoorrading keuken
 • Gelegen naast containerruimte welke is voorzien van separate buitendeur t.b.v. afvoer afval

Creche / vergaderkamer 60m2

 • Voldoende kastruimte / berging t.b.v. boxen / speelmateriaal etc voor creche
 • Verschoonplank met wasbak / afvoer welke uit het zicht blijft in de functie vergaderkamer
 • Daglicht
 • Goede geluidwering zodat crèchegeluid niet doordringt in de kerkzaal en overige ruimten
 • Gladde vloer t.b.v. hygiëne
 • Sfeerverlichting t.b.v. creche en zakelijke verlichting t.b.v. vergaderkamer
 • Wandcontactdozen kindvriendelijk / beveiligd
 • Magneetstrips onzichtbaar verwerkt in wanden voor het ophangen van tekeningen / posters
 • Toegangspunten internet

Vergaderkamer 50m2

 • Magneetstrips onzichtbaar verwerkt in wanden voor het ophangen van tekeningen / posters
 • Toegangspunten internet
 • Flexibel indeelbaar tot 2 of 3 kleinere vergaderkamers middels scheidingswanden

Administratie regiokerk 25m2

 • Ruimte voor 3 werkplekken met archiefkast

Werkkamer pastoor 20m2

 • Er dient zowel transparantie als beslotenheid gecreëerd te kunnen worden, b.v. met transparante wanden die te blinderen zijn.
 • Zithoek
 • Bureau / boekenkast en / archiefkasten

Catechetisch centrum 50m2

 • Vierkante of achthoekige ruimte
 • In nabijheid van keuken / kookgelegenheid
 • In nabijheid van of (deels) geïntegreerd met bibliotheek
 • Separate entree, maar binnendoor naar kerkzaal / kapel
 • Vloerbedekking laminaat
 • Voldoende wandcontactdozen
 • Goede geluidwering zodat geluiden niet doordringen in de kerkzaal en overige ruimten
 • Toegankelijk voor invaliden
 • Separate entree
 • Werkruimte / tafels voor 8 – 12 personen
 • Zithoek
 • Sfeerverlichting
 • Opslagruimte voor materialen
 • Mogelijkheid voor presentaties (laptop, beamer, scherm, audio, video, CAI, internet etc)
 • Ruimte voor uitingen van werkgroepen
 • Aankleding wordt gedeeltelijk meegenomen uit het huidige catechesehuis

Op basis van het functioneel PvE en de gesprekken met de gemeente Almere gaan wij uit van een kavel van circa 2.000m2.

Bouwcommissie voor de bouw van een kerk voor de r.-k. geloofsgemeenschap van Almere

november 2011

Bijlagen:

 1. Investeringskosten nieuwbouw kerk versie v4 REA juli 2011
 2. Architectenhonorarium v4 REA juli 2011
 3. Liquiditeitsoverzicht v4 REA juli 2011
 4. Grafiek liquiditeit v4 REA juli 2011