Reservering Kerkbezoek in De Lichtboog

 
 
 
Vanaf 1 juli, na maanden wachten, mogen weer mensen aanwezig zijn bij vieringen in onze kerken. En dat geldt dus ook voor kerkcentrum de Lichtboog.

Via onderstaand formulier kunt u een plaats reserveren voor een van de vieringen. Naast uw naam en telefoonnummer, het aantal personen en uw e-mailadres, moet u ook een gezondheidsverklaring ondertekenen.

Want ook al zijn velen blij dat zij weer naar de kerk kunnen gaan en de Communie kunnen ontvangen moeten we voorzichtig blijven met het COVID-19 virus. Na  aanmelding krijg je direct een bevestiging op het opgegeven e-mailadres. Bij binnenkomst hebben de stewards een lijst met de namen van de bezoekers.
Als er achteraf onderzoek nodig is hebben wij dus ook een overzicht.
Als je jezelf weer wilt afmelden kan dat ook. Dan krijgt iemand op de wachtlijst een berichtje dat hij mag komen.

Ik hoop van harte jullie weer snel te kunnen ontmoeten. Alles coronaproof natuurlijk!  Graag tot gauw! Laten we samen weer een beetje die gemeenschap te worden die we tijdens de afgelopen tijd zo gemist hebben.

Met vriendelijke groet, Pastoor Sandor Koppers

 

 

 

Bisdom Haarlem-Amsterdam

 

Reserveren

door meevieren.nl

Bisdom Haarlem-Amsterdam biedt u in samenwerking met meevieren.nl de mogelijkheid gebruik te maken van dit reserveringssysteem.
 
 

De Lichtboog Almere - St. Bonifatiusparochie

Welkom op de reserveringspagina van de Sint Bonifatiusparochie in Almere.
Hier kunt reserveren voor onze vieringen.
 

Aanmelden Viering

  • Bij een negatief aantal plaatsen komt u op de wachtlijst.
  •  
  • Wanneer u op de wachtlijst geplaatst wordt kunnen wij u bereiken indien plaatsen vrij zouden komen.
  •  

     
 
 
Copyright © 2020 Bisdom Haarlem-Amsterdam
 

Gedetailleerde Aanbiddinginformatie

Als je een feest in een van de kerken in de regio wilt bijwonen, kun je de plek kiezen die het beste bij je past. Starttijden kunnen variëren op religieuze feestdagen en speciale vieringen. Starttijden vindt u ook in de parochiefiche van de betreffende wijk of op het informatiebord naast de ingang van onze kerkcentra.

Zie hieronder voor de volgende 'Soorten Vieringen' waaruit u kunt kiezen. Op de bladen per parochie vind je de extra faciliteiten die tijdens de festiviteiten worden aangeboden.

In de loop der jaren zijn in de parochies liturgische vieringen ontstaan met elk een eigen karakter, hetgeen de kerkgang zeer zeker gevarieerd maakt.

Eucharistieviering
In de Eucharistievieringen gaat een priester voor. De priester is gewijd om de gebruikelijke instellingswoorden uit te spreken waardoor brood en wijn het Lichaam en Bloed van Christus worden. Brood en wijn zijn dan geconsacreerd met andere woorden gewijd. De uit een eucharistieviering overgebleven Heilige Gaven worden in de kapel in het tabernakel bewaard. Ze worden bewaard voor de vieringen o.l.v. een pastoraal werker of van parochianen en voor de zieken thuis.

Gezinsviering
Is een Eucharistieviering of een Woord -en Communieviering waarbij het gezin centraal staat en het taalgebruik meer is afgestemd op de aanwezige kinderen.

Jongerenviering
Een viering die meer afgestemd is op de jeugd van boven de basisschoolleeftijd.

Gebedsviering (DOP)
Een gebedsdienst is een viering onder leiding van parochianen (DOP viering).
De leden van de DOP-groep houden zich bezig met de vieringen zonder pastor. Het uitgangspunt daarbij is dat gelovigen zelf een eigen bijdrage kunnen geven aan het kerk-zijn van vandaag. Door samen met andere parochianen te zingen, te bidden, te lezen uit de bijbel en door het brood uit te delen ontstaat er een nieuwe vorm van liturgie. Voorgangers in deze vieringen zijn enkele parochianen die daartoe geschoold zijn.

Oecumenische viering
Een viering van Woord en Gebed waar de oecumenische werkgroep in voorgaat.

Woord en Communieviering
De viering staat onder leiding  van een pastoraal werker.
Een pastoraal werker is een niet-gewijde ambtsdrager met een bisschoppelijke aanstelling. Hij of zij mag voorgaan in de viering, waarin de vooraf gewijde Gaven worden uitgereikt.

Vieringen met liturgie van Taize
Wie ooit in het Franse dorpje Taizé, iets ten noorden van Lyon, is geweest en daar de kloostervieringen met enthousiasme heeft meegemaakt, zal niet verbaasd zijn dat mensen in Almere bijeen willen komen in ‘Taizé-stijl’. De Almeerse Taizégangers kennen enerzijds een maandelijks ritme: een van de zondagavonden om 19.00 uur in een van de Almeerse kerken, anderzijds is er een wekelijks ritme: elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het Inloophuis “De Ruimte” in Almere-Stad (Hengelostraat 39).

Rozenkransgebed
In de maanden mei en oktober wordt in kerkcentrum De Lichtboog elke donderdag om 19:15 uur een Mariaviering gehouden.
In de maanden mei en oktober wordt in het restaurant van verzorgingshuis Buitenhaeghe elke woensdag om 19.30 uur een Mariaviering gehouden.

Thuiskerk
Tal van parochianen zijn door omstandigheden niet meer in staat om in onze kerk de Eucharistievieringen bij te wonen. Velen kijken daarom elke zondag om 10:00 uur naar de viering op Nederland 2.
Website: https://www.npo.nl/eucharistieviering/KN_1677403t

Voor parochianen is er een mogelijkheid om vervoer te regelen als u graag vieringen wil bijwonen. Het gaat hierbij om mensen die geen vervoer ter beschikking hebben en parochianen die dat wel hebben, en ook bereid zijn anderen die geen vervoer hebben, af en toe te willen ophalen en weer thuis te brengen.

Indien u behoefte hebt aan vervoer of iemand wilt rijden kunt u contact opnemen met de carpoolgroep.