Wisseling in het parochiebestuur

Posted 28/04/2020 By mgteska

René Jonker treedt af bij het Parochie Bestuur

Na 22 jaar diverse bestuursfuncties binnen de parochie te hebben bekleed waarvan de laatste 13 jaar die van vicevoorzitter draagt René het stokje nu over aan Ellis. Er is door hem veel werk verzet. Hij is van begin tot aan de oplevering betrokken bij de Bouwcommissie en heeft het bestuur op weg geholpen bij alle ontwikkelingen rondom de voorbereidingen van de bouw. Dit vergde een hele lange adem van de gehele Bouwcommissie, wat uiteindelijk tot onze nieuwe kerk heeft geleid! Daarnaast heeft hij meegewerkt tot het bijeenbrengen van de drie parochies in Almere tot een Sint Bonifatiusparochie.

Bij het einde van zijn (herhaalde) benoemingsperiode wil hij nu meer tijd om bij te kunnen dragen aan de liturgie. Wij zijn dankbaar voor zijn inzet bij het bestuur en wensen hem alle goeds en succes voor de toekomst.

Samen verder op weg gaan
Een nieuwe kerk, een nieuw begin voor ons allen. Wij laten allemaal iets achter, maar er kunnen herinneringen worden meegenomen waar we samen in de nieuwe kerk mee verder kunnen. Nu het gebouw bijna klaar is zullen wij nieuwe herinneringen met elkaar gaan maken. Hopelijk vele mooie herinneringen samen met de ervaringen die we uit de verschillende gemeenschappen mogen meenemen. Het is belangrijk dat iedereen daar weer bij is, zodat ons verhaal ook daar verder kan gaan. En we samen met Jezus de kerk binnen Almere een fijne plek laten zijn waarbij iedereen Welkom is. Dat is mijn doel waar ik als vicevoorzitter graag aan wil werken. U/Jij toch ook?

Samen kunnen we zoveel meer. Laten we met elkaar van de nieuwe kerk een Thuiskomen bij God maken.

Hartelijke groet, Ellis Vleugels

Het (nieuwe) bestuur per 1 juni 2020 :

voorzitter                 Sandor Koppers, pastoor
vicevoorzitter          Ellis Vleugels
secretaris                 Peter Zwart
penningmeester      Henk van der Woude
catechese                 vacant   *)
liturgie                       Krista Boot
diaconie                    Harry Hondeman

*)  Interesse?  Laat het ons weten !

e-mail    secretaris@katholiekalmere.nl

Posted in Actualiteit, Parochieinfo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *