Maatjes Viering 13 januari 2019

Viering van het licht op 23 december 2018 en Maatjesviering op 13 januari 2019

Op 13 januari 2019 stond de viering in de lichtboog mede in het teken van het Bonifatius-Kim maatjesproject.
Er werd stil gestaan bij de verbinding tussen mensen maar ook bij verbinding tussen volkeren.
Een klein overzicht werd gegeven over de tijd tussen het in het leven roepen van de 1e werelddag voor vluchtelingen en migranten in 1914 en nu.

Het viel op dat veel informatie bekend en beschikbaar is over vluchtelingen en het ontstaan van groeperingen, maar zoek je naar informatie over verbinding tussen culturen, dan is er weinig te vinden. Hetgeen toch de weg naar de toekomst is.

 foto: maatjes en nieuwkomers maken lichtend hart van waxine lichtjes.

Vandaar dat ik een voorbeeld heb aangehaald met betrekking tot de kerstviering of de viering van het licht van het maatjesproject op 23 december 2018.
Tijdens deze viering van het licht in het Kardoes in Almere Stad, kwamen vele maatjes met de gezinnen die zij begeleiden bijeen.
Verscheidene Arabische maar ook Afrikaanse culturen met verschillende geloven kwamen tezamen.
Na de inspirerende toespraak van Hermen van Dorp van Stichting de Kim, stak iedereen een kaarsje aan, aan de symbolisch ontstoken kaars van de hoop en het licht voor iedereen.
Als vanzelf maakten de aanwezigen van al deze waxinelichtjes een groot lichtend hart.
Zoiets kleins als een brandend waxinelichtje, maar allemaal bij elkaar de basis van wat ons daadwerkelijk verbindt.
Liefde, Vertrouwen,Vrede, Hoop, gewoon met elkaar mens zijn… ieder een eigen lichtje, maar tezamen groots en vol van betekenis. Een indrukwekkend ervaring!
Het hieronder staand gedicht (ook tijdens de viering op 13 januari voorgelezen) benadrukt nogmaals hoe belangrijk verbindingen zijn.
Verbindingen kunnen niet bestaan zonder dat wij mensen ze gaande houden, maar zonder verbinding is er ook geen licht.

 

Het licht dat verbindt

4 kaarsen brandden langzaam, het was zo stil dat je ze bijna kon horen praten…
De 1e kaars zei, ‘ik ben de Vrede, maar ik voel dat ik langzaam uitga…’
Het lichtje werd al kleiner en ging flakkerend uit
De 2e kaars zei: ‘Ik ben vertrouwen enne.. het maakt niet uit dat ik nog langer brand,
Want ik ben niet langer nodig’
Toen hij stopte met praten, blies een zacht windje hem uit
Treurig zei de 3e kaars: ‘Ik ben de liefde, maar ik heb niet de kracht om nog langer te branden,
mensen zetten mij aan de kant, omdat ze mijn belangrijkheid niet begrijpen…
ze vergeten zelfs om degenen die het belangrijkste voor hen zijn, hun naaste, lief te hebben…’
Hij wachtte niet langer meer en ging uit…
Opeens kwam er een kind de kamer binnen en zei: ‘waarom branden jullie niet??
Jullie horen op te branden tot het eind!’ en begon te huilen..
Toen zei de 4e kaars: ‘Wees maar niet bang, ik brand nog steeds en we kunnen samen de andere kaarsen opnieuw aansteken, want ik ben de kaars van de hoop!’
Met glanzende ogen, nam het kind de kaars van de hoop en stak één voor één de andere weer aan.

Het is mijn hoop voor 2019 dat het maatjesproject een kleine verbinding mag zijn tussen alle mensen van alle volkeren.
Dat zij, die in Nederland zijn opgegroeid of zij, die al volledig zijn geïntegreerd iets kunnen en willen betekenen voor hen die hier hun weg nog moeten vinden.
Zogezegd een klein lichtje willen zijn.

Als maatjes project kunnen wij die verbinding voor u maken.
Wilt U ook een lichtje zijn voor anderen?

U kunt informatie inwinnen bij:
Hermen van Dorp van Stichting de Kim (telefoon 06- 12240600) of
Selma Boot (telefoon 06-44627345),
coördinatoren van het Bonifatius-Kim maatjes project.

Of u kunt een kijkje nemen op de website:
https://www.stichtingdekim.nl/onze-projecten/maatjesproject-vluchtelingen-almere.html
Selma Boot

Foto’s Maatjesviering op 13 januari 2019

  
  

Opgenomen in Actualiteit

Posted in Actualiteit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *