MARIALOF IN OKTOBERMAAND – ROZENKRANSMAAND

Posted 15/09/2018 By mgteska

Almere Stad:
Elke donderdagavond in oktober is er weer het traditionele Marialof in De Lichtboog. De vieringen beginnen om 19.15 uur en duren tot circa 20.00 uur. Drie kwartier Maria loven en eren door het bidden van de rozenkrans en het aanbidden van het Allerheiligste in de monstrans. Maria had immers tegen Bernadette gezegd dat we het Allerheiligste moeten aanbidden. Vandaar dat er elke dag in Lourdes een sacramentsprocessie is, die wordt afgesloten met een plechtig Lof in de ondergrondse H. Pius X-basiliek. Deze traditie zetten wij hier op bescheiden wijze voort. We zingen een aantal gregoriaanse liederen en sluiten de plechtigheid af met de zegen met het Allerheiligste.

Almere Buiten:
Elke woensdagavond in oktober zijn ook dit jaar weer Mariavieringen in het restaurant van het verzorgingshuis Buitenhaeghe. De vieringen beginnen om 19.30 uur. Oktober is van oudsher bekend als de rozenkransmaand, dus staat uiteraard in deze maand en in deze vieringen de rozenkrans centraal.
Elke woensdagavond staan we stil bij een van de serie geheimen van de rozenkrans, waardoor gedurende deze maand alle geheimen aan bod zullen komen.
Het spreekt vanzelf dat u allen, wie u ook bent en waar u ook vandaan komt, op een of meerdere avonden in oktober van harte welkom bent.

Posted in Actualiteit, Vieringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *