Vervolg € 250,= actie nieuwe r.k. kerk

Posted 14/11/2015 By mgteska

 

In 2012 heeft het parochiebestuur een succesvolle actie ingezet om geld in te zamelen voor de bouw van een nieuwe kerk. Deze actie heeft inmiddels geresulteerd in een opbrengst van meer dan € 120.000,–. Wij zijn iedereen die hieraan heeft bijgedragen zeer dankbaar. Het succes van deze actie heeft ook duidelijk gemaakt dat er in onze parochie ruim draagvlak bestaat voor de nieuwe kerk. En daar zijn we zeer blij mee. De € 250,– actie loopt nu af. Gezien het succes hiervan, heeft het parochiebestuur het besluit genomen dit een vervolg te geven. Daarmee stelt het bestuur de parochianen die tot nu toe jaarlijks een periodieke schenking doen in de gelegenheid dit te continueren. Ook parochianen die toen niet en mogelijk nu wel hieraan mee kunnen en willen doen worden hiermee in de gelegenheid gesteld om in te stappen. Dat zelfde geldt voor mensen die na 2012 deel uit zijn gaan maken van onze parochiegemeenschap. De nieuwe actie gaat in op 1 januari 2016. We hopen wederom op uw steun teneinde medio 2018 elkaar te kunnen ontmoeten in de nieuwe r-k. kerk. In de folder (links) vindt u de informatie over deze nieuwe actie. U kunt uw bijdrage aan deze actie doen middels een periodieke schenking en is dan aftrekbaar van de belasting.
De uitleg en formulieren vindt u op de pagina kerkbijdrage

 

Posted in Actualiteit, Bouw Kerk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *