Sint Bonifatiusparochie

 

 

 

Reservering

De Lichtboog

 

 

Oecumenische

woord-en gebedsdienst

 

 

Kerstboodschap

deken Carlos A. Fabril

 

 

Vieringen

14 febuari

9:15 - 10:15

Eucharistieviering

Kerkcentrum de Lichtboog

 

Kalender

 

Livestreaming

 

 

Openingstijden

de Lichtboog

 

 

 

Overweging

Doop van de Heer

 

30 – 31 januari 2021

Schriftlezingen: (Deut. 18,15-20; 1 Kor. 7,32-35 en Mc. 1,21-28)(B)

 

Kerkmare

publicatie

 

 

 

Parochiële Caritas

Instelling

 

 

Collectegeld

De door de coronacrisis ingestelde maatregelen mist de parochie de inkomsten van de collecten.
De kosten voor beheer van de kerkcentra en het honorarium voor de pastores lopen gewoon door.
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per overschrijving over te maken op bankrekening:

NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v. collectegeld.

Hiervoor mijn dank.
Pastoor Sandor Koppers

 
 

Belangrijke E-Mailadressen:

 

Locatie van kerken en parochieadministratie:

 

Kerkcentrum De Lichtboog, Klokkeluiderstraat 10, 1315 EJ Almere

Bouwlocatie Sint Bonifatiuskerk, Contrabasweg 239, 1311 LB Almere